PRIMARIA COMUNEI BERZASCA

Judetul Caras-Severin

BUGET» Bugetul local - pentru anul 2007
» Bugetul local - pe anul 2013
» Programul de investitii publice - pe grupe de investitii si surse de finantare
» Cont executie - pe anul 2013
» Registru datarie publica locala - la data de 01.01.2014
» Buget - pe anul 2014
» Hotararea nr. 6/2015 privind aprobarea contului de executie al bugetului local, al constului de executie la autofinantate pe anul 2014 si a situatiei platilor retante - la data de 31.12.2014
» Hotararea nr. 11/2015 privind aprobarea bugetului local al comunei Berzasca - pe anul 2015
» Lista obiectivelor de investitii - anul 2015
» HCL Nr. 15/25.01.2016 - privind aprobarea bugetului local al comunei Berzasca pe anul 2016
» HCL Nr. 16/25.01.2016 - privind aprobarea contului de executie al bugetului local si al bugetului creditelor interne pe anul 2015 la data de 31.12.2015
» Registru de evidenta - a datoriei publice locale a unitatii administrativ teritoriale - 01.01.2016
» HCL nr. 64/05.07.2016 - privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III si trimestrul IV anul 2016
» Bugetul local - pe anul 2016 si estimari pentru anii 2017-2019
» Registrul de evidenta a datoriei publice locale a unitatii administrativ teritoriale - la data de 01.01.2017
» Registrul de evidenta - a garantiilor locale a unitatii administrativ teritoriale, la data de 01.01.2017
» Buget local - pe anul 2017 si estimari pentru anii 2018-2020
» Sinteza programului de investitii - cu finantare din bugetul centralizat al unitatii administrativ teritoriale pe anul 2017
» Bugetul local pe anul 2017 - sectiunea de funtionare
» Salariatii - Primariei Berzeasca
» Registrul - datoriei publice actualizat
» Buget local - 2018
» Executie Buget local - 2017
» Lista investitii - 2018
» Registrul datoriei publice -
» Bugetul local pe anul 2019 - si estimari pentru anii 2020-2022
» HCL - aprobare buget 2019
» Ultimul buget rectificat -
» Executie - 30.06.2019
» Registrul de evidenta - a datoriei publice locale a unitatii Administrativ teritoriale la data de 01.01.2020
» Registrul de evidenta - a garantiilor locale a unitatii Administrativ teritoriale la data de 01.01.2020
» Dare de seama la 31.12.2019 -
» Lista investitii - anul 2020
» Buget rectificat - Bugetul Local pe anul 2020 si estimari pentru 2021-2023
» Buget rectificat - 28.08.2020
» Registrul datoriei publice - 01.01.2021
» Executie buget local - 31.12.2020
» Buget initial 2021 -
» Rectificare buget HCL 30/19.07.2021 -
» Buget rectificat - 27.08.2021
» Hotararea nr. 40/29.09.2021 - privind rectificarea de buget local pe trimestrul III, anul 2021
» Buget rectificat - trimestrul IV, anul 2021
» Buget rectificat - trimestrul IV, anul 2021
» Executie buget - 2021 -
» Buget initial - 2022 -
» Registrul de evidenta a datoriei publice locale la 01.01.2022 -
» Buget rectificat - HCL nr. 62/29.09.2022 -
» Hotararea nr. 70/10.11.2022 - privind rectificarea de buget local pe trimestrul IV, anul 2022 -
» Buget rectificat - 08.12.2022 -
» Buget rectificat - 20.12.2022 -
» Registrul de evidenta a datoriei publice locale la 01.01.2023 -
» Contul de executie al bugetului local la 31.12.2022 -
» Buget initial - 2023 -
» Registrul de evidenta a datoriei publice locale la 30.04.2023 -
» Registrul de evidenta a datoriei publice locale la data de 26.06.2023 -
» Buget rectificat in baza HCL nr.42 din 26.06.2023 -
» Buget rectificat in baza HCL nr.67 din 12.10.2023 -
» Buget rectificat prin HCL 72 din 26.10.2023 -
» Buget rectificat in baza HCL 83 din 28.11.2023 -
» Buget rectificat in baza HCL nr.84 din 06.12.2023 -
» Buget rectificat in baza HCL nr.85 din 19.12.2023 -
» Regisrul datoriei publice la 01.01.2024 -
» Buget initial 2024 -
» Buget rectificat in baza HCL nr.13 din 26.03.2024 -