PRIMARIA COMUNEI BERZASCA

Judetul Caras-Severin

CONSILIUL LOCAL

    Consiliul Local al comunei Berzasca, judetul Caras Severin, are urmatoarea componenta:
 • Primar:  FURDUI PETRU NICOLAE
 • Viceprimar:  MATEESCU TRAIAN
 • Secretar:  GURBAN SILVIA
 • Contabil: ROCH MARIS VERONICA
 • Consilieri locali:
  • ARMANCA ION - PNL
  • BISA DUMITRU - MARIAN -  PNL
  • DRAGOMIR FLORIN - VASILE - UNPR
  • FURDUI VASILE - GABRIEL - PNL
  • GURBAN VASILE - PSD
  • IEREMICI OLIVER - PMP
  • MATEESCU TRAIAN - PSD
  • MOGOSAN NICOLAE-ALEXANDRU - PMP
  • PEPA COSMIN - UNPR
  • SCHIHA EMILIA - DANA - PSD
  • UDULI JIVA - USR
Fisiere:

» 2019
» HCL nr. 1/25.01.2019 privind aprobarea organizarii retelei scolare [...]
» Hotararea nr. 2 din 25.01.2019 privind modificarea organigramei, al statului de functii si restabilirea personalului contractual al Serviciului Public Local de Salubrizare
» Hotararea nr. 3 din 25.01.2019 privind modificarea statului de functii si restabilirea salariilor personalului contractual al Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare al comunei Berzasca
» Hotararea nr. 4 din 25.01.2019 privind achizitionarea unor terenuri, in vederea dezvoltari economice-sociala si de mediu a comunei Berzasca
» Hotararea nr. 5 din 25.01.2019 privind stingerea creantelor fiscale ale unor contribuabili pentru persoane fizice, ccare au depasit termenul de prescriptie de cinci ani de zile
» Hotararea nr. 6 din 25.01.2019 privind acordarea d-lui Iosif Mleziva, cetatean , titlul de cetatean de onoare al comunei Berzasca
» Hotararea nr. 7 din 25.01.2019 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes locl pe anul 2019, pentru beneficiari de de ajutor social
» HCL nr. 8/25.01.2019 privind transferul in interes de serviciu [...]
» Hotararea nr. 9 din 26.02.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consilului Local al comunei Berzasca , incepand cu luna februarie 2019
» Hotararea nr. 10 din 26.02.2019 privind incetarea de drept a mandatului de consilier local a d-lui Bisa Dumitru - Marian, in cadrul Consiliului local al comunei Berzasca
» Hotararea nr. 11 din 26.02.2019 privind validarea mandatului de consilier local a d-lui Mihailovici Miodrag, in cadrul Consiliului Local al comunei Berzasca
» Hotararea nr. 12 din 26.02.2019 privind aprobarea contului de executie a bugetului local pe anul 2018, la data de 31.12.2018
» Hotararea nr. 13 din 26.02.2019 privind transferul in interes de serviciu incepand cu data de 01 martie 2019, a unei angajate din aparatul de specialiate al primarului, catre Serviciul cu apa si de canalizare
» Hotararea nr. 14 din 26.02.2019 privind aprobarea prelungirii Planului Urbanistic General al comunei Berzasca
» Hotararea nr. 15 din 28.03.2019 privind incetarea de drept a mandatului de consilier local a d-lui Armanca Ion, in cadrul Consilului Local al Comunei Berzasca
» Hotararea nr. 16 din 28.03.2019 privind validarea mandatului de consilier a d-lui Brasnean Gheorghita, in cadrul Consiliului Local Berzasca
» Hotararea nr. 17 din 28.03.2019 privind decalarea procedurii de insolventa a S.C. APA CANAL BERZASCA S.R.L.
» Hotararea nr. 18 din 28.03.2019 privind acordarea in anul 2019 de ajutoare de urgenta familiilor sau persoanelor singure aflate in situatii de necesitate datorate calamitatilor naturale
» Hotararea nr. 19 din 28.03.2019 privind transformarea unei functii publice vacante de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Berzasca
» Hotararea nr. 20 din 28.03.2019 privind restabilirea salariilor personalului contractual al Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare cu personalitate juridica , in subordinea CL
» Hotararea nr. 21 din 28.03.2019 privind restabilirea salariilor personalului contractual al Serviciul Public de Salubrizare, cu personalitate juridica, in subordinea CL
» Hotararea nr. 22 din 28.03.2019 privind modificarea HCL nr. 14 din 26.02.2019
» Hotararea nr. 23 din 28.03.2019 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General si a Regulamentului Local de Urbanism al comunei Berzasca
» Hotararea nr. 24 din 28.03.2019 privind stabilirea preturilor pentru vanzarea masei lemnoase din rampa primara, din locul numit Toranita, pentru anul 2019
» Hotararea nr. 25 din 10.04.2019 privind aprobarea bugetului local al comunei Berzasca pe anul 2019
» HCL nr. 26/10.04.2019 privind acordarea unei subventii din bugetul local [...]
» Hotararea nr. 27 din 18.04.2019 privind aprobarea indicatorilor economici actualizati pentru proiectul ,, Reabilitarea sediu primariei Berzasca
» Hotararea nr. 28 din 18.04.2019 privind aprobarea indicatorilor economici actualizati pentru proiectul ,, Reabilitare, modernizare si extindere Scoala Generala Berzasca,,
» Hotararea nr. 29 din 18.04.2019 privind aprobarea indicatorilor economici actualizati pentru proiectul ,, Canalizare Menajera Liubcova,,
» Hotarare nr. 29 din 26.06.2018 privind rectificarea de buget local pe trimestrul II, anul 2018
» Hotararea nr. 30 din 18.04.2019 privind aprobarea darii in administrare a Serviciului Public Local de Salubrizare al comunei Berzasca
» Hotararea nr. 31 din 18.04.2019 privind alocarea unei sume din bugetul local al comunei Berzasca, pentru sustinerea lucrarilor de reparatie a Bisericii Ortodoxe SF. Arh. Mihail si Gavril, din comuna Berzasca
» Hotararea nr. 32 din 18.04.2019 privind alocarea unei sume din bugetul local al comunei Berzasca, pentru sustinerea lucrarilor de reparatie a Biserici Ortodoxe Sarbe, din localitatea Liubcova
» Hotararea nr. 33 din 18.04.2019 privind alocarea unei sume din bugetul local al comunei berzasca, pentru sustinerea lucrarilor de reparatie a Bisericii Romano - Catolice , din comuna Berzasca
» Hotararea nr. 34 din 18.04.2019 privind alocarea unei sume din bugetul local,pentru sustinerea lucrarilor de reparatie a Biserici Romano - Catolice, din localitatea Bigar
» Hotarare nr. 35 din 18.04.2019 privind dezlipirea imobilului - teren intravilan inscris in CF nr. 3258
» Hotararea nr. 36 din 07.05.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru proiectul ,, Infintarea si dotare adapost pescaresc,,
» Hotararea nr. 37 din 07.05.2019 privind modificarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,, Valea Carasului - Valea Almajului - Clisura Dunarii,,
» Hotararea nr. 38 din 27.05.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta al CL incepand cu luna mai 2019
» Hotararea nr. 39 din 27.05.2019 privind rectificarea de buget local pe trimestrul II, anul 2019
» Hotararea nr. 40 din 27.05.2019 privind aprobarea indicatorlor tehnicol- economici pentru obiectivul de investitii ,, Reabilitarea drumuri comunale si strazi
» Hotararea nr. 41 din 27.05.2019 privind aprobarea parteneriatului cu comuna Svinita, judetul Mehedinti si G.A.L. Clisura Dunarii
» Hotararea nr. 42 din 27.05.2019 privind completarea Anexei la HCL nr. 29 din 16.07.1999 si HCL nr. 16 din 29.06.2001
» Hotararea nr. 43 din 20.06.2019 privind organizarea Festivalului Balcanic ,, BERZASCA BALKAN FEST
» Hotararea nr. 44 din 26.06.2019 privind restabilirea preturilor pentru vanzarea masei lemnoase din rampa primara , din locul numit Toranita, pentru anul 2019
» Hotararea nr. 45 din 26.06.2019 privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Berzasca
» Hotararea nr. 46 din 26.06.2019 privind acordarea unui ajutor finanaciar I.I. Boaru Sebastian
» Hotararea nr. 47 din 26.06.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitii ,, Extindere retea de energie electrica,,
» Hotararea nr. 48 din 26.06.2019 privind rectificarea de buget locl pe trimestrul III, anul 2019
» Hotararea nr. 49 din 26.06.2019 privind aprobarea caietului de sarcini pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare drumuri comunale si strazi , Comuna Berzasca
» Hotararea nr. 50 din 04.07.2019 privind rectificarea de buget local pe trimestrul III, anul 2019
» Hotararea nr. 51 din 04.07.2019 privind aprobarea pretului pentru obtinerea Regulamentului Local de Urbanism
» Hotararea nr. 53 din 31.07.2019 privind rectificarea de buget local pe trimestrul III, anul 2019, si aprobarea listei de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare
» Hotararea nr. 54 din 31.07.2019 privind transferul in interes de serviciu incepanad cu data de 01.08.2019 a unui angajat din cadrul Serviciului de Alimentare cu Apa catre Serviciul Public Local de Salubrizare
» Hotararea nr. 55 din 31.07.2019 privind modificarea statului de functii si restabilirea salariilor personalului contrctual al Serviciului Public de Salubrizare
» Hotararea nr. 56 din 31.07.2019 privind modificarea statului de functii al Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare
» Hotararea nr. 57 din 31.07.2019 privind modificarea orgranigramei, a statului de functii a aparatului de specialitate al primarului
» Hotararea nr. 58 din 31.07.2019 privind aprobarea contului de executie a bugetului local pe semestru I , anul 2019 la data de 30.06.2019
» Hotararea nr. 59 din 31.07.2019 privind restrictionarea temporara a circulatiei pe strazile interioare - zona Stadion Berzasca
» Hotararea nr. 60 din 26.06.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta al CL incepand cu luna august 2019
» Hotararea nr. 61 din 26.08.2019 privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Berzasca
» Hotararea nr. 62 din 26.08.2019 privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat a unor imobile-
» Hotararea nr. 63 din 26.08.2019 privind aprobarea incheierii protocolului de colaborare intre Comuna Berzasca si Greenpoint Management S.A.
» Hotararea nr. 64 din 26.08.2019 privind stabilirea localitatilor de ecarisare prin ingropare - incinerare a eventualelor cadavre de porcine
» Hotararea nr. 65 din 26.08.2019 privind aprobarea Monografiei Turistice
» Hotararea nr. 66 din 26.09.2019 privind rectificarea de buget local trimestrul III, anul 2019
» Hotararea nr. 67 din 26.09.2019 privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat a unor imobile - terenuri, in vederea vanzarii prin licitatie publica
» Hotararea nr. 68 din 26.09.2019 privind desemnarea a patru consilieri locali pentru a face parte in comisia de vanzare a bunurilor imobile
» Hotararea nr. 69 din 08.10.2019 privind aprobarea sumei de 11.000 lei pentru organizare Festivalului - Concurd ,, Ritmuri in mileniul III
» Hotararea nr. 70 din 18.10.2019 privind rectificarea de buget local pe trimestrul IV , anul 2019
» 2018
» 2017
» 2016
» 2015
» 2014
» 2007