PRIMARIA COMUNEI BERZASCA

Judetul Caras-Severin

CONSILIUL LOCAL

    Consiliul Local al comunei Berzasca, judetul Caras Severin, are urmatoarea componenta:
 • Primar:  FURDUI PETRU NICOLAE
 • Viceprimar:  MATEESCU TRAIAN
 • Secretar:  GURBAN SILVIA
 • Contabil: ROCH MARIS VERONICA
 • Consilieri locali:
  • ARMANCA ION - PNL
  • BISA DUMITRU - MARIAN -  PNL
  • DRAGOMIR FLORIN - VASILE - UNPR
  • FURDUI VASILE - GABRIEL - PNL
  • GURBAN VASILE - PSD
  • IEREMICI OLIVER - PMP
  • MATEESCU TRAIAN - PSD
  • MOGOSAN NICOLAE-ALEXANDRU - PMP
  • PEPA COSMIN - UNPR
  • SCHIHA EMILIA - DANA - PSD
  • UDULI JIVA - USR
Fisiere:

» 2020
» Hotararea nr. 1 din 07.01.2020 privind acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare din anul 2019, cu excedentul anului 2018
» Hotararea nr. 2 din 13.01.2020 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al anului 2019, la Serviciul Public Local de Salubrizare, din subordinea Consiliului Local al comunei Berzasca
» Hotararea nr. 3 din 13.01.2020 privind aprobarea utilizari excedentului bugetar al anului 2019, la Serviciul de Alimentare cu Apa si de Canalizare
» Hotararea nr. 4 din 31.01.2020 privind aprobarea Procedurii pentru interventia de
» Hotararea nr. 5 din 31.01.2020 privind modificarea Statutului de functii, al aparatului de specialitate al primarului comunei Berzasca, judetul Caras-Severin
» Hotararea nr. 6 din 31.01.2020 privind achizitionarea unor pubele din material plastic
» Hotararea nr. 7 din 31.01.2020 privind alocarea unei sume de bani d-lui Balaban Iosif
» Hotararea nr. 8 din 31.01.2020 privind aprobarea contului de executie a bugetului local al comunei Berzasca pe anul 2019, la data de 31.12.2019
» Hotararea nr. 9 din 31.01.2020 privind restabilirea salariilor personalului contractual al Serviciului Public Local de Salubrizare, cu personaliutate juridica, in subordinea Consiliului Local al comunei Berzasca
» Hotararea nr. 10 din 31.01.2020 privind restabilirea salarilor personalului contractual al Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare al comunei Berzasca
» Hotararea nr. 11 din 31.01.2020 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2020
» Hotararea nr. 12 din 31.01.2020 privind aprobarea darii in folosinta cu titlu gratuit, catre Biserica Ortodoxa Sarba Liubcova
» Hotararea nr. 13 din 31.01.2020 privind mandatarea primarului comunei Berzasca, sa incheie contractele de comodat, pentru unele spatii apartinand domeniului public al comunei Berzasca
» Hotararea nr. 14 din 18.02.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Berzasca, incepand cu luna februarie 2020
» Hotararea nr. 15 din 18.02.2020 privind aprobarea bugetului local al comunei Berzasca pe anul 2020
» Hotararea nr. 16 din 18.02.2020 privind insusirea de catre Consiliul Local al comunei Berzasca, existenta in domeniul public de interes local a suprafetei de 1796 mp.teren intravilan
» Hotararea nr. 17 din 18.02.2020 privind neasumarea Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-2023
» Hotararea nr. 18 din 09.03.2020 privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particular din raza localitatii administrative
» Hotararea nr. 19 din 09.03.2020 privind aprobarea indicatorilor economici actualizati prnytu proiectul ,, Reparatie Capitala Dispensar Berzasca
» Hotararea nr. 20 din 09.03.2020 privind modificarea si complectarea HCL nr. 14 din 27.02.2017
» Hotararea nr. 21 din 31.03.2020 privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie bancara de la CEC Bank SA
» Hotararea nr. 22 din 31.03.2020 privind modificarea coeficientilor de salubrizare
» Hotararea nr. 23 din 21.03.2020 privind dezmembrarea unui imobil - teren intravilan
» Hotararea nr. 24 din 31.03.2020 privind modificarea si complectarea HCL nr. 56 din 31.07.2017
» Hotararea nr. 25 din 15.04.2020 privind aprobarea conditiilor de prelungire a scrisorii de garantie bancara
» Hotararea nr. 26 din 30.04.2020 privind aprobarea Notei si a Temei de proiectare pentru obiectivul de investitii Infintare retea de distributie gaze naturale in comuna Berzasca
» Hotararea nr. 27 din 30.04.2020 privind transformarea unor functii publice de executie vacante
» Hotararea nr. 28 din 30.04.2020 privind modificarea HCL nr. 24 din 30.04.2020 privind modificarea HCL nr. 24 din 31.03.2020, HCL nr. 56 din 31.07.2017
» Hotararea nr. 29 din 30.04.2020 privind aprobarea Planului de masuri pentru prevenirea aparitiei Pestei Porcine Africane
» Hotararea nr. 30 din 30.04.2020 privind stingerea unor obligatii fiscale, din evidentele fiscale ale bugetului local al comunei Berzasca
» Hotararea nr. 31 din 13.05.2020 privind aprobarea reparare autovehicol cu nr. de inmatriculare CS-06-WXV
» Hotararea nr. 32 din 13.05.2020 privind rectificarea de buget local pe trimestrul II, anul 2020
» Hotararea nr. 33 din 21.05.2020 privind alegerea prededintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Berzasca, incepand cu luna mai 2020
» Hotararea nr. 34 din 21.05.2020 privind revocarea HCL nr. 20 din 09.03.2020
» Hotararea nr. 35 din 21.05.2020 privind incheierea unui protocol de colaborare cu Administratia Bazinala de Apa Banat
» Hotararea nr. 36 din 21.05.2020 privind aderarea comunei Berzasca la Asociatia - ASOCIATIA BANAT CLISURA DUNARII
» Hotararea nr. 37 din 05.06.2020 privind stabilirea taxelor speciale locale pentru colectarea deseurilor de pescarii sportivi sau amatori
» Hotararea nr. 38 din 24.06.2020 peivind aprobarea listei de inventar a bunurilor imobile
» Hotararea nr. 39 din 24.06.2020 privind insussirea raportului de evaluare, intocmit de evaluator autorizat I.I GRECU DAN
» Hotararea nr. 40 din 24.06.2020 privind aprobarea Documentatiei de atribuire
» Hotararea nr. 41 din 24.06.2020 privind aprobarea efectuarii platii serviciilor de consultanta- intocmirea Amenajamentului pastoral
» Hotararea nr. 42 din 24.06.2020 privind mandatarea primarului comunei Berzasca pentru depunerea cererii de finantare nerambursabila prin PNDR
» Hotararea nr. 43 din 01.07.2020 privind rectificarea de buget local pe trimestrul III, anul 2020
» Hotararea nr. 44 din 01.07.2020 privind repartizarea si utilizarea excedentului anului 2019
» 2019
» 2018
» 2017
» 2016
» 2015
» 2014
» 2007