PRIMARIA COMUNEI BERZASCA

Judetul Caras-Severin

CONSILIUL LOCAL

    Consiliul Local al comunei Berzasca, judetul Caras Severin, are urmatoarea componenta:
  • Primar:  FURDUI PETRU NICOLAE
  • Viceprimar:  MATEESCU TRAIAN
  • Secretar:  GURBAN SILVIA
  • Contabil: ROCH MARIS VERONICA
  • Consilieri locali:


Fisiere:

» 2022
» Hotararea nr. 1 din 06.01.2022 privind acoperirea deficitului sectiunii de functionare din anul 2021
» Hotararea nr. 2 din 06.01.2022 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al anului 2021
» Hotararea nr. 3 din 06.01.2022 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al anului 2021
» Hotararea nr. 4 din 27.01.2022 privind aproarea contului de executie a bugetului local pe anul 2021
» Hotararea nr. 5 din 27.01.2022 privind alocarea unei sume de bani- Balaban Iosif
» Hotararea nr. 6 din 27.01.2022 privind modificarea si completarea HCL nr. 6 din 31.01.2020
» Hotararea nr. 7 din 27.01.2022 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2022
» Hotararea nr. 8 din 27.01.2022 privind aprobarea Procedurii pt. interventia de urgenta
» Hotararea nr. 9 din 27.01.2022 privind acordarea in anul 2022 de ajutoare de urgenta Legii nr. 416
» Hotararea nr. 10 din 27.01.2022 privind stabilirea consumului mediu de carburanti
» Hotararea nr. 11 din 27.01.2022 privind aprobarea Regulamentului de salubrizare al jud. CS
» Hotararea nr. 12 din 27.01.2022 privind achizitionarea de echipamente medicale
» Hotararea nr. 13 din 27.01.2022 privind modificarea si compluctarea HCL nr. 61 din 03.11.2022
» Hotararea nr. 14 din 08.02.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta al CL
» Hotararea nr. 15 din 08.02.2022 privind aprobarea sumei de 6.758.12 lei , reprezentand cv.a 169 pachete sarbatori de iarna
» Hotararea nr. 16 din 08.02.2022 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al anului 2021
» Hotararea nr. 17 din 08.02.2022 privind aprobarea devizului general estimativ si a idicatorilor tehnici-Reabilitare drumuri comunale si strazi
» Hotararea nr. 18 din 11.02.2022 privind aprobarea bugetului local al comunei Berzasca pe anul 2022
» Hotararea nr. 19 din 14.03.2022 privind transformarea unei functii publice de executie vacante
» Hotararea nr. 20 din 14.03.2022 privind stabilirea tarifelor pentru serviciile furnizate de Serviciul de alimentare cu apa si de canalizare al comunei Berzasca
» Hotararea nr. 21 privind plata cotei aditionale, lunare - Asociatia Comunelor din Romania
» Hotararea nr. 22 din 147.03.2022 privind aprobarea recoltarii in anul 2022 a plantelor medicinale de catre SC BIO NERA PLANT SRL
» Hotararea nr. 23 din 14.03.2022 privindachizitionarea unui sistem de printare
» Hotararea nr. 24 din 17.03.2022 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Berzasca anul 2022
» Hotararea nr. 25 din 14.03.2022 privind desemnarea a doi consilieri locali pentru a face parte in cadrul Comisiei de evaluare a performantelor profesionale
» Hotararea nr. 26 din 14.03.2022 privind aprobarea unor masuri pentru eficientizarea Centrului de Informare Turistica
» Hotararea nr. 27 din 14.03.2022 privind plata -servicii de consultanta Strategia de dezvoltare socio -economica a comunei Berzasca
» Hotararea nr. 28 din 23.03.2022 privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie bancara de la CEC Bank SA
» Hotararea nr. 29 din 31.03.2022 privind aprobarea conditiilor de prelungire a scrisori de garantie bancara
» Hotararea nr. 30 din 29.04.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta al CL
» Hotararea nr. 31 din 29.04.2022 privind aprobarea modificarii Anexei 16 la Regulamentul de salubrizare al judetului Caras-Severin
» Hotararea nr. 32 din 29.04.2022 privind aprobarea incheierii contractului de prestari servicii silvice
» Hotararea nr. 33 din 29.04.2022 privind aprobarea contractului de finantare - Programul Erasmus
» Hotarare nr. 34 din 31.05.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta C. L.
» Hotararea nr. 35 din 31.05.2022 privind rectificarea de buget pe trim II
» Hotararea nr.36 din 31.05.2022 Privind aprobarea utilizarii taxa intretinere subsoluri blocuri
» Hotararea nr. 37 din 25.05.2022 privind modificarea si completarea HCL Nr. 64 din 23.08.2017
» Hotararea nr.38 din 31. 05. 2022 privind regimul deseurilor
» Hotararea nr. 39 din 31.05.2022 privind aprob. trecerii terenuri , situate in intravilanul comunei Berzasca
» Hotararea nr. 40 din 31.05.2022 privind aprobarea si insusirea de catre CL a rapoartelor de evaluare
» Hotararea nr. 41 din 31.05.20222 privind aprobarea listei de inventar a bunurilor imobile-terenuri
» Hotararea nr. 42 din 31.05.2022 privind aprobarea documentatiei licitatie publica
» Hotararea nr. 43 din 31.05.2022 privind extinderea iluminatului public
» Hotararea nr. 44 din 20.06.2022 privind participarea Comunei Berzasca la Programul National de Redesare si Rezilienta
» Hotararea nr. 45 din 20.06.2022 privind aprobarea trecerii din extravilan in intravilanul localitati Berzasca, a unor imobile-terenuri
» Hotararea nr. 46 din 28.06.2022 privind alegerea presedintelul de sedinta al Consiliului Local
» Hotararea nr.47 din 28.06.2022 privind aprobarea bugetului local pe trim. II si IV 2022
» Hotararea nr.48 din 28.06.2022 privind aprobarea participarii UAT Berzasca la constituirea Transporturi Navale Moldova - Noua
» Hotararea nr. 49. din 28.06.2022 privind aprobarea executarii lucrari de amenajare , reabilitare drumuri acces in com . Berzasca
» Hotararea nr. 50 din 28.06.2022 privind aprobarea acord de parteneriat intre Asociatia Prodatina
» Hotararea nr. 51 din 28.06.2022 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea titlului de Cetatean de onoare al comunei Berzasca
» Hotararea nr. 52 din 28.06.2022 privind acordarea Titlului de Cetatean de onoare Dnei Fahreta Zivojinovic
» Hotararea nr. 53 din 29.07.2022 privind aprobarea Regulamentului privind emiterea autorizatiei si acrdului de functionare a comerciantilor economici pe teritoriul comunei Berzasca
» Hotararea nr.54 din 29.07.2022 privind declararea procedurii de insolventa a Seviciului Public de Salubrizare al Comunei Berzasca
» Hotararea nr.55 din 18.08.2022 privind alegerea presedinte de sedinta Consiliul Local
» Hotararea nr.56 din 18.08.2022 privind rectificarea de buget local pe trim. III 2022
» Hotararea nr.57 din 18.08.2022 privind insusirea de catre CL al comunei Berzasca a prevederilor art. 17, art.30, 33, 49, si art 60
» Hotararea nr. 58 din 18.08.2022 privind desemnarea a doi consilieri locali pentru verificare masuri pentru folosirea pajistilor, de catre crescatori de animale
» Hotararea nr. 59 din 18.08.2022 privind aprobarea sumei de 29.500 lei pentru Amenajamentul fondului forestier
» Hotararea nr. 60 din 18.08.2022 privind desemnarea unui reprezentant al CL pentru comisia de evaluare - ocupare functie director
» 2021
» 2020
» 2019
» 2018
» 2017
» 2016
» 2015
» 2014
» 2007