PRIMARIA COMUNEI BERZASCA

Judetul Caras-Severin

DISPOZITII PRIMAR» Dispozitia nr. 1/05.01.2015 privind plata drepturilor prevazute de lege conform certificatului de incadrare in grad de handicap -
» Dispozitia nr. 2/05.01.2015 privind stabilirea salariului de baza incepand cu 01.01.2015 angajatilor Primariei comunei Berzasca -
» Dispozitia nr. 3/15.01.2015 privind convocarea Consiliului Local Berzasca in sedinta extraordinara -
» Dispozitia nr. 4/22.01.2015 privind convocarea Consiliului Local Berzasca in sedinta ordinara -
» Dispozitia nr. 5/26.01.2015 privind convocarea Consiliului Local in sedinta de indata -
» Dispozitia nr. 6/30.01.2015 privind incetarea platii ajutorului social -
» Dispozitia nr. 7/30.01.2015 privind incetarea platii ajutorului social -
» Dispozitia nr. 8/30.01.2015 privind aprobarea acordarii dreptului de ajutor social precum si plata acestuia -
» Dispozitia nr. 9/30.01.2015 privind aprobarea cererii de alocatie pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 10/30.01.2015 privind aprobarea cererii de alocatie pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 11/30.01.2015 privind aprobarea cererii de alocatie pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 12/30.01.2015 privind suspendarea platii ajutorului social -
» Dispozitia nr. 13/30.01.2015 privind convocarea Consiliului Local Berzasca la sedinta ordinara -
» Dispozitia nr. 14/02.02.2015 privind convocarea Consiliului Local Berzasca la sedinta de indata -
» Dispozitia nr. 15/23.02.2015 privind convocarea Consiliului Local Berzasca in sedinta de indata -
» Dispozitia nr. 16/24.02.2015 privind actualizarea autorizatiei de acces la informatii secret de serviciu pentru d-na Roch Ecaterina -
» Dispozitia nr. 17/27.02.2015 privind modificarea componentei nominale cat si atributiile consiliului comunitar consultativ -
» Dispozitia nr. 18/27.02.2015 privind aprobarea acordarii dreptului de ajutor social precum si plata acestuia -
» Dispozitia nr. 19/27.02.2015 privind modificarea cuantumului ajutorului social -
» Dispozitia nr. 20/27.02.2015 privind modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 21/27.02.2015 privind modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 22/27.02.2015 privind modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 23/27.02.2015 privind modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 24/27.02.2015 privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 25/02.03.2015 privind aprobarea "Planului de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta pentru anul 2015" -
» Dispozitia nr. 26/03.03.2015 privind modificarea cuantumului ajutorului social -
» Dispozitia nr. 27/06.03.2015 -
» Dispozitia nr. 28/06.03.2015 -
» Dispozitia nr. 29/06.03.2015 -
» Dispozitia nr. 30/06.03.2015 -
» Dispozitia nr. 31/10.03.2015 privind reactualizarea Unitatii Locale de Sprijin impotriva bolilor transmisibile ale animalelor a comunei Berzasca -
» Dispozitia nr. 32/10.03.2015 privind aprobarea listelor de suplimentare a cantitatilor de alimente distribuite privind aplicarea si derularea Programului operational de ajutoare a persoanelor defavorizate -
» Dispozitia nr. 33/10.03.2015 privind aprobarea "Planului de pregatire la domeniul situatiilor de urgenta pentru anul 2015" -
» Dispozitia nr. 34/19.03.2015 privind convocarea Consiliului Local Berzasca la sedinta ordinara -
» Dispozitia nr. 35/25.03.2015 privind rectificarea de buget local pe trimestrul 1 si trimestrul III anul 2015 -
» Dispozitia nr. 36/26.03.2015 privind incetarea contractului individual de munca al domnului Gavriloi Marcel-Gabriel [...] -
» Dispozitia nr. 37/27.03.2015 privind aprobarea acordarii dreptului de ajutor social precum si plata acestuia -
» Dispoztia nr. 38/27.03.2015 privind suspendarea platii ajutorului social -
» Dispozitia nr. 39/27.03.2015 privind repunerea in plata a ajutorului social -
» Dispozitia nr. 40/27.03.2015 privind modificarea cuantumului ajutorului social -
» Dispozitia nr. 41/27.03.2015 privind aprobarea cererii de alocatie pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 42/27.03.2015 privind aprobarea cererii de alocatie pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 43/20.03.2015 privind plata drepturilor prevazute de lege conform certificatului de incadrare in grad de handicap -
» Dispozitia nr. 44/30.03.2015 privind incetarea platii indemnizatiei de insotitor -
» Dispozitia nr. 45/06.04.2015 privind convocarea Consiliului Local Berzasca la sedinta de indata -
» Dispozitia nr. 46/23.04.2015 privind convocarea Consiliului Local Berzasca la sedinta ordinara -
» Dispozitia nr. 47/24.04.2015 privind aprobarea cererii de alocatie pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 48/24.04.2015 privind incetarea platii ajutorului social -
» Dispozitia nr. 49/24.04.2015 privind modificarea cuantumului ajutorului social -
» Dispozitia nr. 50/24.04.2015 privind aprobarea acordarii dreptului de ajutor social precum si plata acestuia -
» Dispozitia nr. 51/08.05.2015 privind desemnarea responsabilului cu actualizarea registrului electoral din cadrul Primariei comunei Berzasca -
» Dispozitia nr. 52/11.05.2015 privind aprobarea Planului de servicii pentru copii: Sain Laura Ancuta si Sain Nicolas Mita -
» DIspozitia nr. 53/21.05.2015 privind convocarea Consiliului Local Berzasca in sedinta ordinara -
» Dispozitia nr. 59/27.05.2015 privind desemnarea d-nei Stoicovici Silvia-Milea consilier asistent in cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor Berzasca care se va ocupa de activitatile prevazute in Planul de Masuri DEPABD -
» Dispozitia nr. 60/04.06.2015 privind convocarea Consiliului Local Berzasca in sedinta de indata -
» Dispozitia nr. 61/16.06.2015 privind convocarea Consiliului Local Berzasca in sedinta extraordinara -
» Dispozitia nr. 62/17.06.2016 privind convocarea Consiliului Local Berzasca in sedinta ordinara -
» Dispozitia nr. 64/22.06.2015 privind desemnarea d-nei Sanduta Mihaela - agent agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului Berzasca care va face parte din grupul de lucru in vederea intocmirii amenajamentului pastoral -
» Dispozitia nr. 65/29.06.2015 privind incetarea platii ajutorului social -
» Dispozitia nr. 66/29.06.2015 privind stabilirea drepturilor salariale domnului Popescu Sorin-Mihai [...] -
» Dispozitia nr. 67/29.06.2015 privind stabilirea drepturilor salariale a doamnei Gruici Iglica [...] -
» Dispozitia nr. 68/29.06.2015 privind stabilirea drepturilor salariale domnului Petrariu Petru -
» Dispozitia nr. 69/29.06.2015 privind stabilirea drepturilor salariale a doamnei Iantuc Cludia [...] -
» Dispoztia nr. 70/29.06.2015 privind stabilriea drepturilor salariale doamnei Irimesti Maricica -
» Dispozitia nr. 71/29.06.2015 privind stabilirea drepturilor salariale doamnei Raichici Rodica-Aurora [...] -
» Dispozitia nr. 72/29.06.2015 privind stabilirea drepturilor salariale doamnei Stoicovici Silvia-Milca [...] -
» Dispozitia nr. 74/29.06.2015 privind stabilirea drepturilor salariale domnului Veselin Ernest-Iosif-Gheorghe [...] -
» Dispozitia nr. 73/29.06.2015 privind stabilriea drepturilor salariale domnului Puia Emilian [...] -
» Dispozitia nr. 75/29.06.2015 privind stabilirea drepturilor salariale domnului Uduli Jiva [...] -
» Dispozitia nr. 76/29.06.2015 privind stabilirea drepturilor salariale domnului Bitea Ioan -
» DIspozitia nr. 77/29.06.2015 privind stabilirea drepturilor salariale domnului Filipovici Ionel [...] -
» Dispozitia nr. 78/29.06.2015 privind stabilirea drepturilor salariale domnului Stetco Gavrila -
» Dispozitia nr. 79/29.06.2015 privind stabilirea drepturilor salariale domnului Turmac Gheorghe -
» Dispozitia nr. 80/29.06.2015 privind stabilirea drepturilor salariale domnului Chilniceanu Dumitru -
» Dispozitia nr. 81/29.06.2015 privind stabilirea drepturilor salariale domnului Bisa Moise-Vasile -
» Dispoztia nr. 82/29.06.2015 privind preluarea atributiilor de secretar pe timpul concediului de odihna -
» Dispozitia nr. 83/29.06.2015 privind constituirea si numirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor la obiectivul de investitie "Canalizare si epurare Berzasca" -
» Dispozitia nr. 84/08.07.2015 privind modificarea Dispozitie nr. 83/29.06.2015 -
» DIspozitia nr. 85/09.07.2015 privind convocarea Consiliului Local Berzasca in sedinta de indata -
» Dispozitia nr. 86/23.07.2015 privind convocarea Consiliului Local Berzasca in sedinta ordinara -
» Dispozitia nr. 87/24.07.2015 privind convocarea Consiliului Local Berzasca in sedinta de indata -
» Dispozitia nr. 88/24.07.2015 pentru desemnarea persoanei responsabile de aplicarea si respectarea prevederilor art. 9 alin (1) ale O.G. 28/2008 [...] -
» Dispozitia nr. 89/27.07.2015 privind incetarea contractului individual de munca al doamnei Iantuc Claudia [...] -
» Dispozitia nr. 90/27.07.2015 privind stabilirea salariului d-nei Dirlosan Maria-Anabela -
» Dispozitia nr. 91/31.07.2015 privind exercitarea cu caracter temporar a d-nei Gurban Silvia avand functia publica de executie de consilier stare civila, clasa I [...] -
» Dispozitia nr. 92/31.07.2015 privins plata drepturilor prevazute de lege conform certificatului de incadrare in grad de handicap -
» Dispoztia nr. 93/31.07.2015 privind aprobarea acordarii dreptului de ajutor social precum si plata acestuia -
» Dispozitia nr. 94/31.07.2015 privind aprobarea acordarii dreptului de ajutor social precum si plata acestuia -
» DIspozitia nr. 95/31.07.2015 privind aprobarea acordarii dreptului de ajutor social precum si plata acestuia -
» Dispozitia nr. 96/31.07.2015 privind plata drepturilor prevazute de lege conform certificatului de incadrare in grad de handicap -
» Dispozitia nr. 97/03.08.2015 privind scoaterea la concurs a functiei contractuale de executie vacanta de arhivar din cadrul Serviciului de Gospodarie Comunala si Transport Public Local [...] -
» Dispozitia nr. 98/03.08.2015 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului/incheiere acord-cadru [...] -
» Dispozitia nr. 99/05.05.2015 privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul de recrutare care se va desfasura in perioada 25-27 august [...] -
» Dispozitia nr. 100/11.08.2015 privind convocarea Consiliului Local in sedinta de indata -
» Dispozitia nr. 101/14.08.2015 privind numirea membrilor echipei de implementare in cadrul proiectului "Trasee de ciclism mintan din zona Banat" [...] -
» Dispozitia nr. 102/14.08.2015 privind stabilirea plafoanelor salariale pentru personalul propriu implicat in proiecte cu finantare nerambursabila [...] -
» Dispozitia nr. 103/14.08.2015 privind majorarea salariului de baza al doamnei Sanduta Mihaela [...] -
» Dispozitia nr. 104/14.08.2015 privind majorarea salariului de baza al doamnei Stoicovici Silvia-Milca -
» Dispozitia nr. 105/20.08.2015 privind convocarea Consiliului Local Berzasca la sedinta ordinara -
» Dispozitia nr. 106/20.08.2015 privind desemnarea persoanelor autorizate sa efectueze operatiuni in Registrul electoral cuprinzand cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in tara -
» Dispozitia nr. 107/28.08.2015 privind constituirea si numirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor la obiectivul de investitii " Refacere a infrastructurii afectate de inundatiile ce au avut loc in perioada 03-04 septembrie 2014" -
» Dispozitia nr. 108/31.08.2015 privind aprobarea acordarii dreptului de ajutor social precum si plata acestuia -
» Dispozitia nr. 111/31.08.2015 privind incetarea platii ajutorului social -
» Dispozitia nr. 112/31.08.2015 privind incadrarea cu contract individual de munca pe durata nedeterminata a doamnei Iantuc Claudia -
» Dispozitia nr. 113/31.08.2015 privind aprobarea acordarii dreptului de ajutor social precum si plata acestuia -
» Dispozitia nr. 114/01.09.2015 -
» Dispozitia nr. 115/01.09.2015 -
» Dispozitia nr. 116/02.09.2015 privind incetarea contractului individual de munca al doamnei Irimesei Maricica [...] -
» Dispozitia nr. 117/04.09.2015 privind suspendarea contractului individual de munca al doamnei Gruici Iglica - guard in cadrul Primariei Berzasca -
» Dispozitia nr. 118/04.09.2015 privind acutalizarea autoritatilor de acces la informatii "Secret de serviciu" -
» Dispozitia nr. 119/04.09.2015 privind constituirea Comisiei de Inventariere pentru anul 2014 in vederea distrugerii documentelor cu caracter clasificat iesite din termenul de clasificare [...] -
» Dispozitia nr. 120/14.09.2015 privind suspendarea contractului individual de munca al domnului Chilniceanu Dumitru - sofer in cadrul Primariei Berzasca -
» Dispozitia nr. 121/15.09.2015 privind constituirea comisiei la nivel local pentru constatarea pagubelor inregistrate la nivelul fiecarui fermier -
» Dispozitie nr. 122/15.09.2015 privind desemnarea d-nei Stoicovici Silvia-Milea care se va ocupa de activitatile de prevenire si interventie in cazurile de copii aflati in situatie de risc de parasire [...] -
» Dispozitie nr. 123/15.09.2015 privind convocarea Consiliului Local Berzasca in sedinta extraordinara -
» Dispozitia nr. 124/16.09.2015 privind convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara -
» Dispozitia nr. 125/28.09.2015 privind aprobarea cresterii salariale cu 12% pentru doamna Gurban Silvia -
» Dispozitia nr. 126/28.09.2015 privind aprobarea cresterii salariale cu 12 % pentru doamna Roch Maris-Veronica -
» Dispozitia nr. 127/28.09.2015 privind aprobarea cresterii salariale cu 12 % pentru doamna Roch Ecaterina -
» Dispozitia nr. 128/28.09.2015 privind aprobarea cresterii salariale cu 12 % pentru doamna Sanduta Mihaela -
» Dispozitia nr. 129/28.09.2015 privind aprobarea cresterii salariale cu 12 % pentru doamna Dirlosan Maria-Anabela -
» Dispozitia nr. 130/28.09.2015 privind aprobarea cresterii salariale cu 12 % pentru domnul Petrariu Petru -
» Dispozitia nr. 131/28.09.2015 privind aprobarea cresterii salariale cu 12 % pentru doamna Gruici Iglica -
» Dispozitia nr. 132/28.09.2015 privind aprobarea cresterii salariale cu 12 % pentru domnul Puia Emilian -
» Dispozitia nr. 133/28.09.2015 privind aprobarea cresterii salariale cu 12 % pentru doamna Furdui Ecaterina -
» Dispozitia nr. 134/28.09.2015 privind aprobarea cresterii salariale cu 12 % pentru doamna Stoicovici Silvia-Milca -
» Dispozitia nr. 135/28.09.2015 privind aprobarea cresterii salariale cu 12 % pentru domnul Bitea Ioan -
» Dispozitia nr. 136/28.09.2015 privind aprobarea cresterii salariale cu 12 % pentru domnul Turmac Gheorghe -
» Dispozitia nr. 137/28.09.2015 privind aprobarea cresterii salariale cu 12 % pentru domnul Stetco Gavrila -
» Dispozitia nr. 138/28.09.2015 privind aprobarea cresterii salariale cu 12 % pentru domnul Popescu Sorin-Mihai -
» Dispozitia nr. 139/28.09.2015 privind aprobarea cresterii salariale cu 12 % pentru domnul Moise-Vasile -
» Dispozitia nr. 140/28.09.2015 privind aprobarea cresterii salariale cu 12 % pentru domnul Veselin Ernest-Iosif-Gheorghe -
» Dispozitia nr. 141/28.09.2015 privind aprobarea cresterii salariale cu 12 % pentru domnul Filipovici Ionel -
» Dispozitia nr. 142/28.09.2015 privind aprobarea cresterii salariale cu 12 % pentru domnul Uduli Jiva -
» Dispozitia nr. 143/28.09.2015 privind aprobarea cresterii salariale cu 12 % pentru doamna Iantuc Cludia -
» Dispozitia nr. 144/28.09.2015 privind aprobarea cresterii salariale cu 12 % pentru doamna Lupsici Nicoleta -
» Dispozitia nr. 145/28.09.2015 privind aprobarea cresterii salariale cu 12 % pentru doamna Raichici Rodica-Aurora -
» Dispozitia nr. 146/30.09.2015 privind incetarea platii ajutorului social -
» Dispozitia nr. 147/30.09.2015 privind incetarea platii ajutorului social -
» Dispozitia nr. 148/30.09.2015 privind incetarea platii indemnizatiei de insotitor -
» Dispozitia nr. 149/30.09.2015 pirivind plata drepturilor prevazute de lege conform certificatului de incadrare in grad de handicap -
» Dispozitia nr. 150/30.09.2015 privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 151/30.09.2015 privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 152/30.09.2015 privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei -
» DIspozitia nr. 153/30.09.2015 privind alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 154/30.09.2015 privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 155/30.09.2015 privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 156/30.09.2015 privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 157/30.09.2015 privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 158/30.09.2015 privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 159/30.09.2015 privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 160/30.09.2015 privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 161/30.09.2015 privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 162/05.10.2015 privind convocarea Consiliului Local Berzasca in sedinta de indata -
» Dispozitia nr. 163/05.10.2015 privind licitatia publica prin depunere de oferte a unui teren in suprafata de 216 mp [...] -
» Dispozitia nr. 164/09.10.2015 privind convocarea Consiliului Local Berzasca in sedinta extraordinara -
» Dispozitia nr. 165/19.10.2015 privind recuperarea platilor de natura salariala acordate in mod nelegal d-nei Stoicovici Silvia-Milca [...] -
» Dispozitia nr. 166/19.10.2015 privind recuperarea platilor de natura salariala acordate in mod nelegal d-nei Dirlosan Maria-Anabela -
» Dispozitia nr. 167/19.10.2015 privind recuperarea platilor de natura salariala acordate in mod nelegal d-nei Sanduta Mihaela -
» Dispozitia nr. 168/19.10.2015 privind recuperarea platilor de natura salariala acordate in mod nelegal d-nei Gurban Silvia -
» Dispozitia nr. 169/19.10.2015 privind recuperarea platilor de natura salariala acordate in mod nelegal d-nei Furdui Ecaterina -
» Dispozitia nr. 170/19.10.2015 privind recuperarea platilor de natura salariala acordate in mod nelegal d-nei Roch Ecaterina -
» Dispozitia nr. 171/22.10.2015 privind convocarea Consiliului Local Berzeasca in sedinta ordinara -
» Dispozitia nr. 172/26.10.2015 privind constituirea si componenta comisiei de concurs pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante - consilier clasa I [...] -
» Dispozitia nr. 173/28.10.2015 privind aprobarea acordarii dreptului de ajutor social precum si plata acestuia -
» Dispozitia nr. 174/28.10.2015 privind aprobarea acordarii dreptului de ajutor social precum si plata acestuia -
» Dispozitia nr. 175/28.10.2015 privind aprobarea acordarii dreptului de ajutor social precum si plata acestuia -
» Dispozitia nr. 176/28.10.2015 privind aprobarea acordarii dreptului de ajutor social, precum si plata acestuia -
» Dispozitia nr. 177/28.10.2015 privind aprobarea cererii de alocatie pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 178/28.10.2015 privind aprobarea cererii de alocatie pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 179/28.10.2015 privind aprobarea cererii de alocatie pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 180/28.10.2015 privind aprobarea cererii de alocatie pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 181/28.10.2015 privind aprobarea cererii de alocatie pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 182/28.10.2015 privind aprobarea cererii de alocatie pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 183/28.10.2015 privind aprobarea cererii de alocatie pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 184/30.10.2015 privind acordarea sporului pentru conditii vatamatoare de 15% din salariul de baza doamnei Iantuc Claudia - arhivar -
» Dispozitia nr. 185/30.10.2015 privind acordarea sporului pentru conditii vatamatoare de 15% din salariul de baza doamnei Lupsici Nicoleta - referent programe -
» Dispozitia nr. 186/30.10.2015 privind acordarea sporului pentru conditii vatamatoare de 15% din salariul de baza domnului Petrariu Petru -
» Dispozitia nr. 187/30.10.2015 privind acordarea sporului pentru conditii vatamatoare de 15% din salariul de baza doamnei Roichici Rodica-Aurora -
» Dispozitia nr. 188/30.10.2015 privind acordarea sporului pentru conditii vatamatoare de 15% din salariul de baza doamnei Dirlosan Maria-Anabela -
» Dispozitia nr. 189/30.10.2015 privind acordarea sporului pentru conditii vatamatoare de 15% din salariul de baza doamna Furdui Ecaterina -
» Dispozitia nr. 190/30.10.2015 privind acordarea sporului pentru conditii vatamatoare de 15% din salariul de baza doamnei Gurban Silvia -
» Dispozitia nr. 191/30.10.2015 privind acordarea sporului pentru conditii vatamatoare de 15% din salariul de baza doamnei Roch Ecaterina -
» Dispozitia nr. 192/30.10.2015 privind acordarea sporului pentru conditii vatamatoare de 15% din salariul de baza doamna Roch Maris-Veronica -
» Dispozitia nr. 193/30.10.2015 privind acordarea sporului pentru conditii vatamatoare de 15% din salariul de baza doamnei Sanduta Mihaela -
» Dispozitia nr. 194/30.10.2015 privind acordarea sporului pentru conditii vatamatoare de 15% din salariul de baza doamnei Stoicovici Silvia-Milca -
» Dispozitia nr. 195/02.11.2015 privind convocarea Consiliului Local Berzasca in sedinta ordinara -
» Dispozitia nr. 196/05.11.2015 -
» Dispozitia nr. 197/06.11.2015 privind incetarea termenului de suspendare al contractului individual de munca pentru acordare concediu fara plata d-nei Gruici Iglica -
» Dispozitia nr. 198/18.11.2015 privind convocarea Consiliului Local Berzasca in sedinta extraordinara -
» Dispozitia nr. 199/23.11.2015 privind constituirea de inventariere a stampilelor si a stantelor timbru sec la nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Berzasca -
» Dispozitia nr. 200/27.11.2015 privind incetarea contractului individual de munca al doamnei Raichici Aurora-Rodica -
» Dispozitia nr. 201/27.11.2015 privind numirea doamnei Raichici Aurora-Rodica in functia publica de executie de referent, clasa III [...] -
» Dispozitia nr. 202/27.11.2015 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne pentru persoanele beneficiare a Legii nr. 416/2001 -
» Dispozitia nr. 203/27.11.2015 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne -
» Dispozitia nr. 204/27.11.2015 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne -
» Dispozitia nr. 205/27.11.2015 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne -
» Dispozitia nr. 206/27.11.2015 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne -
» Dispozitia nr. 207/27.11.2015 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne -
» Dispozitia nr. 208/27.11.2015 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne -
» Dispozitia nr. 209/27.11.2015 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne -
» Dispozitia nr. 210/27.11.2015 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne -
» Dispozitia nr. 211/27.11.2015 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne -
» Dispozitia nr. 212/27.11.2015 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne -
» Dispozitia nr. 213/27.11.2015 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne -
» Dispozitia nr. 214/27.11.2015 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne -
» Dispozitia nr. 215/27.11.2015 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne -
» Dispozitia nr. 216/27.11.2015 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne -
» Dispozitia nr. 217/27.11.2015 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne -
» Dispozitia nr. 218/27.11.2015 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne -
» Dispozitia nr. 219/27.11.2015 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne -
» Dispozitia nr. 220/27.11.2015 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne -
» Dispozitia nr. 221/27.11.2015 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne -
» Dispozitia nr. 222/27.11.2015 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne -
» Dispozitia nr. 223/27.11.2015 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne -
» Dispozitia nr. 224/27.11.2015 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne -
» Dispozitia nr. 225/27.11.2015 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne -
» Dispozitia nr. 226/27.11.2015 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne -
» Dispozitia nr. 227/27.11.2015 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne -
» Dispozitia nr. 228/27.11.2015 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne -
» Dispozitia nr. 229/27.11.2015 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne -
» Dispozitia nr. 230/27.11.2015 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne -
» Dispozitia nr. 231/27.11.2015 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne -
» Dispozitia nr. 232/27.11.2015 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne -
» Dispozita nr. 233/27.11.2015 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne -
» Dispozitia nr. 234/27.11.2015 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne -
» Dispozitia nr. 235/27.11.2015 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne -
» Dispozitia nr. 236/27.11.2015 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne -
» Dispozitia nr. 237/27.11.2015 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne -
» Dispozitia nr. 238/27.11.2015 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne -
» Dispozitia nr. 239/27.11.2015 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne -
» Dispozitia nr. 240/27.11.2015 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne -
» Dispozitia nr. 241/27.11.2015 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne -
» Dispozitia nr. 242/27.11.2015 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne -
» Dispozitia nr. 243/27.11.2015 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne -
» Dispozitia nr. 244/27.11.2015 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne -
» Dispozitia nr. 245/27.11.2015 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne -
» Dispozitia nr. 246/27.11.2015 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne -
» Dispozitia nr. 247/27.11.2015 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne -
» Dispozitia nr. 248/27.11.2015 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne -
» Dispozitia nr. 249/27.11.2015 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne -
» Dispoztia nr. 250/27.11.2015 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne -
» Dispozitia nr. 251/27.11.2015 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne -
» Dispozitia nr. 252/27.11.2015 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne -
» Dispozitia nr. 253/27.11.2015 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne -
» Dispozitia nr. 254/27.11.2015 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne -
» Dispozitia nr. 255/27.11.2015 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne -
» Dispozitia nr. 256/27.11.2015 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne -
» Dispozitia nr. 257/27.11.2015 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne -
» Dispozitia nr. 258/27.11.2015 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne -
» Dispozitia nr. 259/27.11.2015 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne -
» Dispozitia nr. 260/27.11.2015 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne -
» Dispozitia nr. 261/27.11.2015 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne -
» Dispozitia nr. 262/27.11.2015 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne -
» Dispozitia nr. 263/27.11.2015 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne -
» Dispozitia nr. 264/27.11.2015 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne -
» Dispozitia nr. 265/27.11.2015 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne -
» Dispozitia nr. 266/27.11.2015 privind repunerea in plata a ajutorului social -
» Dispozitia nr. 267/02.12.2015 privind reorganizarea comisiilor de analiza, avizare si valorificare a mijloacelor fize si a bunurilor materiale care urmeaza a fi scoase din functiune sau clasate, declasate -
» Dispozitia nr. 268/02.12.2015 privind majorarea cuantumului brut al salariului doamnei Gruban Silvia - functia publica de conducere de secretar -
» Dispozitia nr. 269/02.12.2015 privind majorarea cuantumului brut al salariului doamnei Roch Maris-Veronica - consilier superior -
» Dispozitia nr. 270/02.12.2015 privind majorarea cuantumului brut al salariului doamnei Roch Ecaterina - consilier asistent -
» DIspozitia nr. 271/02.12.2015 privind majorarea cuantumului brut al salariului doamnei Sanduta Mihaela - consilier asistent -
» Dispozitia nr. 272/02.12.2015 privind majorarea cuantumului brut al salariului doamnei Raichici Aurora-Rodica- referent -
» Dispozitia nr. 273/02.12.2015 privind majorarea cuantumului brut al salariului doamnei Dirlosan Maria-Anabela - consilier asistent -
» Dispozitia nr. 274/02.12.2015 privind majorarea cuantumului brut al salariului doamnei Stoicovici Silvia-Milca - consilier asistent -
» Dispozitia nr. 275/02.12.2015 privind majorarea cuantumului brut al salariului doamnei Furdui Ecaterina - consilier superior -
» Dispozitia nr. 276/02.12.2015 privind majorarea cuantumului brut al salariului domnului Petrariu Petru - sef serviciu SVSU -
» Dispozitia nr. 277/02.12.2015 privind majorarea cuantumului brut al salariului doamnei Lupsici Nicoleta - referent I -
» Dispozitia nr. 278/02.12.2015 privind majorarea cuantumului brut al salariului doamnei Lantuc Claudia - arhivar -
» Dispozitia nr. 279/02.12.2015 privind majorarea cuantumului brut al salariului domnului Bitea Ioan - mecanic utilaj -
» Dispozitia nr. 280/02.12.2015 privind majorarea cuantumului brut al salariului domnului Stetco Gavrila - sofer -
» Dispozitia nr. 281/02.12.2015 privind majorarea cuantumului brut al salariului domnului Turmac Gheorghe - sofer -
» Dispozitia nr. 282/02.12.2015 privind majorarea cuantumului brut al salariului domnului Veselin Ernest-Iosif-Gheorghe - paznic comunal -
» Dispozitia nr. 283/02.12.2015 privind majorarea cuantumului brut al salariului domnului Bisa-Moise-Vasile - paznic comunal -
» Dispozitia nr. 284/02.12.2015 privind majorarea cuantumului brut al salariuluidomnului Uduli Jiva - paznic comunal -
» Dispozitia nr. 285/02.12.2015 privind majorarea cuantumului brut al salariului domnului Filipovici Ionel - paznic comunal -
» Dispozitia nr. 286/02.12.2015 privind majorarea cuantumului brut al salariului domnului Popescu Sorin-Mihai - referent II -
» Dispozitia nr. 287/02.12.2015 privind majorarea cuantumului brut al salariului doamnei Gruici Iglica - guard -
» Dispozitia nr. 288/02.12.2015 privind majorarea cuantumului brut al salariului domnului Puia Emilian - referent I -
» Dispozitia nr. 289/02.12.2015 privind majorarea cuantumului brut al salariului domnului Furdui Petru-Nicolae - primar -
» Dispozitia nr. 290/02.12.2015 privind majorarea cuantumului brut al salariului domnului Matescu Traian - viceprimar -
» Dispozitia nr. 291/02.12.2015 privind suspendarea contractului individual de munca al domnului Turmac Gheorghe - sofer in cadrul Primariei -
» Dispozitia nr. 292/02.12.2015 privind incetarea platii indemnizatiei de insotitor -
» Dispozitia nr. 293/04.12.2015 privind constituirea si componenta comisiei de concurs pentru ocuparea functiilor publice de consilier clasa I si referent de specialitate clasa II [...] -
» Dispozitia nr. 294/07.12.2015 privind convocarea Consiliului Local Berzasca la sedinta de indata -
» Dispozitia nr. 295/14.12.2015 privind convocarea Consiliului Local Berzasca la sedinta ordinara -
» Dispozitia nr. 296/15.12.2015 privind aprobarea acordarii dreptului de ajutor social precum si plata acestuia -
» Dispozitia nr. 297/15.12.2015 privind convocarea Consiliului Local Berzasca la sedinta de indata -
» Dispozitia nr. 298/28.12.2015 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne pentru persoanele beneficiare a Legii nr. 416/2001 -
» Dispozitia nr. 299/28.12.2015 privind convocarea Consiliului Local Berzasca la sedinta de indata -
» Dispozitia nr. 300/30.12.2015 privind delegarea atributiilor primarului catre d-na Gurban Silvia - secretarul comunei Berzasca -
» Dispozitia nr. 301/30.12.2015 privind constituirea si numirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor efectuate de utilajele inchiriate prin contractul de servicii nr. 6954/02.12.2015 [...] -
» Dispozitia nr. 302/31.12.2015 privind modificarea cuantumului ajutorului social -
» Dispoztia nr. 303/31.12.2015 privind modificarea cuantumului ajutorului social - Vug Pera -
» Dispozitia nr. 304/31.12.2015 privind modificarea cuantumului ajutorului social - Mogosan Ana -
» Dispozitia nr. 305/31.12.2015 privind modificarea cuantumului ajutorului social - Jurj Icoana -
» Dispozitia nr. 306/31.12.2015 privind modificarea cuantumului ajutorului social - Muntean Sava -
» Dispozitia nr. 307/31.12.2015 privind modificarea cuantumului ajutorului social - Jurj Adrian -
» Dispozitia nr. 308/31.12.2015 privind modificarea cuantumului ajutorului social - Petcovici Ilie -
» Dispozitia nr. 309/31.12.2015 privind modificarea cuantumului ajutorului social - Jurj Vandana -
» Dispozitia nr. 310/31.12.2015 privind modificarea cuantumului ajutorului social - Gruici Gheorghe -
» Dispozitia nr. 311/31.12.2015 privind modificarea cuantumului ajutorului social - Cojocaru Valica -
» Dispozitia nr. 312/31.12.2015 privind modificarea cuantumului ajutorului social - Sima Luca Iota -
» Dispozitia nr. 313/31.12.2015 privind modificarea cuantumului ajutorului social - Jurj Chisa -
» Dispozitia nr. 314/31.12.2015 privind modificarea cuantumului ajutorului social - Fischar Ion -
» Dispozitia nr. 315/31.12.2015 privind modificarea cuantumului ajutorului social - Craiovan Maria -
» Dispozitia nr. 316/31.12.2015 privind modificarea cuantumului ajutorului social - Turlara Ion -
» Dispozitia nr. 317/31.12.2015 privind modificarea cuantumului ajutorului social - Mogosan Gabriel -
» Dispozitia nr. 318/31.12.2015 privind modificarea cuantumului ajutorului social - Marcovici Vasile -
» Dispozitia nr. 319/31.12.2015 privind modificarea cuantumului ajutorului social - Sain Stanca -
» Dispozitia nr. 320/31.12.2015 privind modificarea cuantumului ajutorului social - Jurj Vasile Alexandru -
» Dispozitia nr. 321/31.12.2015 privind suspendarea alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 322/31.12.2015 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuiea contractului/incheiere acord-cadru "Executie lucrari pentru Canalizare menajera Liubcova" [...] -
» Dispozitia nr. 1/05.01.2016 privind convocarea Consiliului Local Berzasca la sedinta extraordinara -
» Dispozitia nr. 2/11.01.2016 privind numirea domnisoarei Irimesei Maricica in functia publica de executie de consilier clasa I grad profesional debutant [...] -
» Dispozitie nr. 3/18.01.2016 privind convocarea Consiliului Local Berzasca in sedinta ordinara -
» Dispozitia nr. 4/18.01.2016 privind constituirea si numirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor la obiectivul de investitie "Centrul de informare turistica Zona Clisura Dunarii" -
» Dispozitia nr. 5/22.01.2016 privind constituirea si numirea comisiei privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 -
» Dispozitia nr. 6/28.01.2016 privind incetarea platii ajutorului social -
» Dispozitia nr. 7/28.01.2016 privind incetarea platii ajutorului social -
» Dispozitia nr. 8/28.01.2016 privind modificarea cuantumului social - Turlara Ion -
» Dispozitia nr. 9/28.01.2016 privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 10/28.01.2016 privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei - Baciu Maia -
» Dispozitia nr. 11/28.01.2016 privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei - Craciun Ileana -
» Dispozitia nr. 12/28.01.2016 privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei - Dugalie Maria -
» Dispozitia nr. 13/28.01.2016 privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei - Dragan Mihaela -
» Dispozitia nr. 14/28.01.2016 privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei - Sain Mihaela -
» Dispozitia nr. 15/28.01.2016 privind aprobarea acordarii dreptului de ajutor social, precum si plata acestuia -
» Dispozitia nr. 16/28.01.2016 privind aprobarea acordarii dreptului de ajutor social precum si plata acestuia - Pavlovici Ilie -
» Dispozitia nr. 17/28.01.2016 privind prelungirea suspendarii contractului individual de munca al domnului Turmac Gheorghe - sofer in cadrul Primariei Berzasca -
» Dispozitia nr. 18/29.01.2016 privind suspendarea alocatiei pentru sustinerea familiei - Vela Petru Tonica -
» Dispozitia nr. 19/08.02.2016 privind incetarea exercitarii cu caracter temporar a functiei publice de conducere vacanta de secretar al comunei Berzasca de catre d-na Gurban Silvia [...] -
» Dispozitia nr.20/12.02.2016 privind delegarea temporara a atributiilor si responsabilitatilor in functiapublica de conducere de secretar al comunei Berzasca -
» Dispozitia nr.21/15.02.2016 privind convocarea Consiliului Local Berzasca in sedinta de indata -
» Dispozitia nr.22/18.02.2016 privind convocarea Consiliului Local Berzasca in sedinta ordinara -
» Dispozitia nr. 23/19.02.2016 pentru modificarea sumei retinute reprezentand platile de natura salariala acordate in mod nelegal cuprinsa in dispozitia primarului comunei Berzasca nr.165/19.10.2015, privind recuperarea platilor de natura salariala aco -
» Dispozitia nr.24/19.02.2016 pentru modificarea sumei retinute reprezentand platile de natura salariala acordate in mod nelegal cuprinsa in dispozitia primarului comunei Berzasca nr.166/19.10.2015, privind recuperarea platilor de natura salariala -
» Dispozitia nr. 25/19.02.2016 pentru modificarea sumei retinute reprezentand platile de natura salariala acordate in mod nelegal cuprinsa in dispozitia primarului comunei Berzasca nr.167/19.10.2015, privind recuperarea platilor de natura salarial -
» Dispozitai nr. 26/19.02.2016 pentru modificarea sumei retinute reprezentand platile de natura salariala acordate in mod nelegal cuprinsa in dispozitia primarului comunei Berzasca nr.168/19.10.2015, privind recuperarea platilor de natura salarial -
» Dispozitia nr.27/19.02.2016 pentru modificarea sumei retinute reprezentand platile de natura salariala acordate in mod nelegal cuprinsa in dispozitia primarului comunei Berzasca nr.169/19.10.2015, privind recuperarea platilor de natura salariala -
» Dispozitia nr. 28/19.02.2016 pentru modificarea sumei retinute reprezentand platile de natura salariala acordate in mod nelegal cuprinsa in dispozitia primarului comunei Berzasca nr.170/19.10.2015, privind recuperarea platilor de natura salarial -
» Dispozitia nr. 29/19.02.2016 privind recuperarea platilor de natura salariala acordate in mod nelegal d-nei Irimesei maricica - consilier debutant in cadrul Compartimentului Financiar-Contabil al aparatului de specialitate al primarului comunei Berza -
» Dispozitia nr. 30/26.02.2016 privind aprobarea acordarii dreptului de ajutor social, precum si plata acestuia -
» Dispozitia nr. 31/26.02.2016 rivind aprobarea acordarii dreptului de ajutor social, precum si plata acestuia -
» Dispozitia nr. 32/26.02.2016 privind modificarea cuantumului ajutorului social -
» Dispozitia nr. 33/26.02.2016 cu privire la plata drepturilor prevazute de lege conform certificatului de incadrare in grad de handicap -
» Dispozitia nr. 34/29.02.2016 privind acordarea indemnizatiei lunare a persoanei cu handicap grav, d-nei Anoca Ana, domiciliata in comuna Berzasca, sat Liubcova nr. 24, judetul Caras-Severin -
» Dispozitia nr. 35/29.02.2016 privind acordarea indemnizatiei lunare a persoanei cu handicap grav, d-lui Dirlosan Gheorghe, domiciliat in comuna Berzasca, sat Berzasca, nr.253, judetul Caras-Severin -
» Dispozitia nr. 36/29.02.2016 privind acordarea indemnizatiei lunare a persoanei cu handicap grav, d-nei Boia Mariana, domiciliata in comuna Berzasca, sat Berzasca, nr. 212, judetul Caras-Severin -
» Dispozitia nr. 37/29.02.2016 privind acordarea indemnizatiei lunare a persoanei cu handicap grav, copilului Carban Lorenza-Stefania, domiciliata in comuna Berzasca, sat Berzasca, nr. 67, judetul Caras-Severin -
» Dispozitia nr. 38/29.02.2016 privind acordarea indemnizatiei lunare a persoanei cu handicap grav copilului Carban Roxana Ana -Maria, domiciliata in comuna Berzasca, sat Berzasca, nr.67, judetul Caras-Severin -
» Dispozitia nr. 39/29.02.2016 privind acordarea indemnizatiei lunare a persoanei cu handicap grav, copilului Jurj Lorena-Alexandra, domiciliata in comuna Berzasca, sat Liubcova, nr.445, judetul Caras-Severin -
» Dispozitia nr. 40/29.02.2016 privind acordarea indemnizatiei lunare a persoanei cu handicap grav, d-lui Mleziva Stefan, domiciliat in comuna Berzasca, sat Berzasca, nr. 96, judetul Caras-Severin -
» Dispozitia nr. 41/29.02.2016 privind acordarea indemnizatiei lunare a persoanei cu handicap grav, b-nei Hruza Milita, domiciliata in comuna Berzasca, sat Liubcova, nr. 202, judetul Caras-Severin -
» Dispozitia nr. 42/29.02.2016 privind acordarea indemnizatiei lunare a persoanei cu handicap grav, d-lui Jac Francisc-Ventel, domiciliat in comuna Berzasca, sat Berzasca, nr. 345, judetul Caras-Severin -
» Dispozitia nr. 43/29.02.2016 privind acordarea indemnizatiei lunare a persoanei cu handicap grav, d-lui Mares Francisc, domiciliat in comuna Berzasca, sat Liubcova, nr. 178, judetul Caras-Severin -
» Dispozitia nr. 44/29.02.2016 privind acordarea indemnizatiei lunare a persoanei cu handicap grav, d-nei Pavlovici Mileva, domiciliata in comuna Berzasca, sat liubcova nr. 287, judetul Caras-Severin -
» Dispozitia nr. 45/29.02.2016 privind acordarea indemnizatiei lunare a persoanei cu handicap grav, d-nei Radovan Nicolina, domiciliata in comuna Berzasca, sat Berzasca, nr. 372, judetul Caras-Severin -
» Dispozitia nr. 46/29.02.2016 privind acordarea indemnizatiei lunare a persoanei cu handicap grav, d-nei Radut Adelina, domiciliata in comuna Berzasca, nr. 116, judetul Caras-Severin -
» Dispozitia nr. 47/29.02.2016 privind acordarea indemnizatiei lunarea a persoanei cu handicap grav, d-nei Sain Ana, domiciliata in comuna Berzasca, sat Liubcova, nr. 449, judetul Caras-Severin -
» Dispozitia nr. 48/29.02.2016 privind acordarea indemnizatiei lunare a persoanei cu handicap grav, d-nei Cafca Aloisia, domiciliata in comuna Berzasca, sat Bigar, nr.115, judetul Caras-Severin -
» Dispozitia nr. 49/29.02.2016 privind acordarea indemnizatiei lunare a persoanei cu handicap grav, d-nei Velimirovici Darinca, domiciliata in comuna Berzasca, sat Liubcova, nr. 39, judetul Caras-Severin -
» Dispozitia nr. 50/29.02.2016 privind acordarea indemnizatiei lunare a persoanei cu handicap grav, d-lui Ieremici Ioan, domiciliat in comuna Berzasca, sat Liubcova, nr. 63, judetul Caras-Severin -
» Dispozitia nr. 51/29.02.2016 privind acordarea indemnizatiei lunare a persoanei cu handicap grav, d-lui Marta Ilie, domiciliat in comuna Berzasca, sat Berzasca, nr. 29, judetul Caras-Severin -
» Dispozitia nr. 52/29.02.2016 privind acordarea indemnizatiei lunare a persoanei cu handicap grav, d-lui Fischer Leopold, domiciliat in comuna Berzasca, sat Berzasca, nr. 254A, judetul Caras-Severin -
» Dispozitia nr. 53/29.02.2016 privind desemnarea in conditiile art. 5 din Legea nr. 189/1999 privind exercitarea initiativei legislative de catre cetateni, republicata, cu modificarile si complectarile ulterioare, a d-nei Stoicovici Silvia-Milca, func -
» Dispozitia nr. 54/01.03.2016 privind acordarea indemnizatiei lunare a persoanei cu handicap grav, copilului Braila Stefania-Raluca, domiciliata in comuna Berzasca, sat Liubcova, nr. 359, judetul Caras-Severin -
» Dispozitia nr. 62/23.03.2016 privind convocarea Consiliului Local Berzasca in sedinta ordinara -
» Dispozitia nr. 63/23.03.2016 privind acordarea stimulentului educational -
» Dispoztia nr. 64/23.03.2016 privind acordarea stimulentului educational -
» Dispoztia nr. 65/23.03.2016 privind acordarea stimulentului educational -
» Dispozitia nr. 66/23.03.2016 privind respingerea dreptului la stimulent educational -
» Dispozitia nr. 67/29.03.2016 privind atribuirea dreptului de folosinta asupra terenului aferent apartamentului cumparat din fondul de stat pe durata existentei constructiei -
» Dispozitia nr. 68/29.03.2016 privind constituirea si numirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor la obiectivele de investitie "Grup Sanitar Camin Cultural Liubcova" si "Dispensar Berzasca" -
» Dispozitia nr. 69/30.03.2016 privind reluarea platii si modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 70/30.03.2016 privind aprobarea aprobarea cererii de alocatie pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 71/30.03.2016 privind aprobarea acordarii dreptului de ajutor social, precum si plata acestuia -
» Dispozitia nr. 72/30.03.2016 privind aprobarea acordarii dreptului de ajutor social, precum si plata acestuia -
» Dispozitia nr. 73/30.03.2016 privind aprobarea acordarii dreptului de ajutor social, precum si plata acestuia -
» Dispozitia nr. 74/30.03.2016 privind aprobarea acordarii dreptului de ajutor social, precum si plata acestuia -
» Dispozitia nr. 75/30.03.2016 privind incetarea platii ajutorului social -
» Dispozitia nr. 76/30.03.2016 privind incetarea platii ajutorului social -
» Dispozitia nr. 77/04.04.2016 privind convocarea Consiliului Local Berzasca in sedinta de indata -
» Dispozitia nr. 78/04.04.2016 privind incetarea platii ajutorului social -
» Dispozitia nr. 79/11.04.2016 privind aprobarea "Planului de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta pentru anul 2016" -
» Dispozitia nr. 80/11.04.2016 privind desemnarea personalului tehnic auxiliar din cadrul Biroului electoral de circumscriptie nr. 13 Berzasca pe perioada organizarii si desfasurarii alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale in anul -
» Dispozitia nr. 81/18.04.2016 privind stabilirea datei,conditiilor si bibliografiei pentru concursul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut pentru functionarii publici din cadrul apartului de specialitate al primarului comunei -
» Dispozitia nr. 82/19.04.2016 privind convocarea Consiliului Local Berzasca in sedinta ordinara -
» Dispozitia nr. 99/27.04.2016 privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral pe teritoriul comunei Berzasca pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale din anul 2016 -
» Dispozita nr. 83/21.04.2016 privind constituirea si componenta comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru [...] -
» Dispozititia nr. 84/22.04.2016 privind convocarea Consiliului Local Berzeasca in sedinta de indata -
» Dispozitia nr. 85/26.04.2016 privind revocarea Dispozitiei Primarului nr. 67/29.03.2016 privind revocarea Dispozitiei Primarului nr. 67/29.03.2016 privind atribuirea dreptului de folosinta asupra terenului[...] -
» Dispozitia nr. 86/27.04.2016 privind incetarea alocatie pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 87/27.04.2016 privind incetarea alocatie pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 88/27.04.2016 privind incetarea alocatie pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 89/27.04.2016 privind incetarea alocatie pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 90/27.04.2016 privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei a domnului Stoicovici Dragan -
» Dispozitia nr. 91/27.04.2016 privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei a doamnei Sain Mihaela -
» Dispozitia nr. 92/27.04.2016 privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei a domnului Veselin Ernest Iosif Gheorghe -
» Dispozitia nr. 94/27.04.2016 privin incetarea platii ajutorului social a doamnei Bucur Angelica -
» Dispozitia nr. 95/27.04.2016 privind incetarea platii ajutorului social a doamnei Craciun Lorena Stefania Denisa -
» Dispozitia nr.96/27.04.2016 privind aprobarea acordarii dreptului de ajutor social , precum si plata acestuia a domnului Bogosavlevici Raico -
» Dispozitia nr. 97/27.04.2016 privind aprobarea acordarii dreptului de ajutor social , precum si plata acestuia a doamnei Sain Nicolita -
» Dispozitia nr. 98/27.04.2016 privind constituirea si numirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor efectuate de catre SC APA CANAL BERZASCA SRL -
» Dispozitia nr. 100/27.04.2016 privind convocarea Consiliului Local Berzasca in sedinta de indata -
» Dispozitia nr. 102/18.05.2016 privind rectificarea de buget local pe trimestrul II si trimestru III anul 2016 -
» Dispozitia nr. 103/23.05.2016 privind stabilirea programului de lucru cu publicul a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor in perioada 04.06.2016- 05.06.2016 -
» Dispozitia nr. 104/26.05.2016 privind convocarea Consililui Local in sedinta de indata -
» Dispozitia nr. 105/26.05.2016 privind autorizarea desfasurarii adunarii publice a PARTIDULUI NATIONAL LIBERAL in data de 27.05.2016, intre orele 20,30 - 22,30 -
» Dispozitia nr. 106/26.05.2016 privin autorizarea desfasurarii adunarii public a PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT in data de 28.05.2016, intre orele 14,00-17,30 -
» Dispozitia nr. 106/27.05.2016 privind aprobarea acordarii dreptului de ajutor social , precum si plata acestuia a domnului Jurj Draghi -
» Dispozitie nr. 101/06.05.2016 privind modificarea componentei familiale din dosarul de alocatie pentru sustinerea familiei a domnului Jurj Marcel -
» Dispozitia nr. 108/27.05.2016 privind modificarea cuantumului ajutorului social a domnului Jurj Adrian Adi -
» Dispozitia nr. 109/27.05.2016 privind modificarea cuantumului ajutorului social a doamnei Mogosan Ana -
» Dispozitia nr. 110/27.05.2016 privind modificarea cuantumului ajutorului social a doamnei Muntean Calina -
» Dispozitia nr. 111/27.05.2016 privind aprobarea acordarii dreptului de ajutor social, precum si plata acestuia a domnului Jurj Chisa -
» Dispozitia nr.112/27.05.2016 privind aprobarea acordarii dreptului de ajutor social precum si plata acestuia a doamnei Sain Elisaveta -
» Dispozitia nr. 113/27.05.2016 privind aprobarea acordarii dreptului de ajutor social precum si plata acestuia a doamnei Ion Tania Maria -
» Dispozitia nr. 114/27.05.2016 privin aprobarea acordarii dreptului de ajutor social , precum si plata acestuia a domnului Muresan Silviu Avram -
» Dispozitia nr. 115/27.05.2016 privind reluarea platii si modificarea cuantumului si a componentei familiale din dosarul de alocatie pentru sustinerea familiei a domnului Jurj Marcel -
» Dispozitia nr. 116/27.05.2016 privind modificarea cuantumului si a componentei familiale din dosarul de alocatie pentru sustinerea familiei a domnului Jurj Chisa -
» Dispozitia nr. 117/27.05.2016 pentru revocarea dispozitiei nr.72 din 30.03.2016 privind acordarea dreptului de ajutor social precum si plata acestuia a domnului Muresan Silviu Avram -
» Dispozitia nr. 118/31.05.2016 privind promovarea doamnei Darlosan Maria-Anabela in functie publica de executie de consilier, clasa I , grad profesional principal din cadrul Comp. Asistenta Sociala -
» Dispozitia nr. 119/31.05.2016 privind promovarea doamnei Gurban Silvia in functia publica de executie de consilier, clasa I, grad profesional principal (starea civila) din cadrul S.E.C.L.P. -
» Dispozitia nr. 120/31.05.2016 privin promovarea doamnei Sandutu Mihaela in functie publica de executie de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Comp. Agricol -
» Dispozitia nr. 121/31.05.2016 privind promovarea doamnei Stoicovici Silvia -Milca in functia publica de executie de consilier , clasa I grad profesional principal din cadrul S.E.P.C.L.P. -
» Dispozitia nr. 122/02.06.2016 privind convocarea Consiliului Local Berzasca in sedinta de indata -
» Dispozitia nr. 123/07.06.2016 privind convocarea Consiliului Local Berzasca in sedinta de indata -
» Dispozitia nr. 124/14.06.2016 privind aprobarea Planului de servicii pentru copii - Giurici Nicoleta Andreea si Giurici Elena Ionela -
» Dispozitia nr. 125/14.06.2016 cu privire la plata drepturilor prevazute de lege conform certificatului de incadrare de handicap a doamnei Udrescu Maria -
» Dispozitia nr. 126/14.06.2016 cu privire la plata drepturilor prevazute de lege conf. certificatului de incadrare in grad de handicap a domnului Turmac Patrut -
» Dispozitia nr. 127/14.06.2016 cu privire la plata drepturilor prevazute de lege conf. Certificatului de incadrea in grad de handicap doamnei Lissi Barbora -
» Dispozitia nr.128/14.06.2016 cu privire la plata drepturilor prevazute de lege conf. certif. de incadrea in grad de handicap a d-lui Iovanovici Blaga -
» Dispozitia nr. 129/21.06.2016 privind numirea pers. din cadrul Prim.Com. Berzasca care vor avea atributii in derularea operatiunilor POAD 2016 -
» Dispozitia nr. 130/23.06.2016 privind licitatia publica pt. achizitie Autocar cu 30 locuri - cod MIS 1371 - Comuna Berzasca- Achizitie nr. 7 in cadrul proiectului ,, Trasee de ciclism montan din zona Banat -
» Dispozitia nr. 131/24.06.2016 privind incetarea platii ajutorului social a d-lui Jurj Adrian Adi -
» Dispozitia nr. 132/24.06.2016 privin incetarea platii ajutorului social a d-lui Bisa Constantin -
» Dispozitia nr. 133/24.06.2016 privind aprobarea acordarii dreptului de ajutor social precum si plata acestuia a d-lui Marasescu Ion -
» Dispozitia nr. 134/24.06.2016 privind aprobarea cererii de alocatie pt sustinerea familiei a d-nei Rusu Florica -
» Dispozitia nr. 135/24.06.2016 privin plata drepturilor prev. de lege cf. certificatului de incadrare in grad de handicap a d-lui Irimia Adrian -
» Dispozitia nr. 136/28.06.2016 privind rectificarea de buget local pe trim III anul 2016 -
» Dispozitia nr. 137/01.07.2016 privind delegarea de atributii a d-nei Irimesei Maricica , consilier debutant in cadrul comp. financiar-contabil al aparatului de specialitate al primarului com Berzasca -
» Dispozitia nr. 138/01.07.2016 privind delegarea de atributii de secretar a d-nei Raichici Aurora- Rodica - ref. clasa III, grad prof. principal, in cadrul comp. conta -
» Dispozitia nr. 139/05.07.2016 privind conv. CL Berzasca in sedinta de indata -
» Dispozitia nr. 140/05.07.2016 privind constituirea si numirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor la obiectivul de investitie ,, Infiintare si dotare centru de zi pentru batrani Bigar -
» Dispozitia nr. 141/05. 07 .2016 privind modif. cuantum.ajutorului social a d-nei Mogosan Ana -
» Dispozitia nr. 142/12.07.2016 pentru modif. comisiei de receptie la terminarea lucrarilor la obiectivul de investitie ,, Infiintare si dotare centru de zi pentru batrani Bigar -
» Dispozitia nr. 143/15.07.2016 privind incetarea contr. individual de munca al d-lui Uduli Jiva - paznic comunal -Serviciul de Gospodarire Comunal si Transport Public -
» Dispozitia nr. 144/16.07.2016 privind convocarea Consiliului Local Berzasca in sedinta ordinara -
» Dispozitia nr. 145/20.07.2016 cu privire la incetarea platii de indemnizatie de insotitor a d-nei Pavlovici Mileva -
» Dispozitia nr. 146/29.07.2016 privind modif. cuantum ajutor social a d-nei Muntean Calina -
» Dispozitia nr. 147/29.07.2016 privind aprobarea acordarii dreptului de ajutor social, precum si plata acestuia a d-nei Neamtu Maria -
» Dispozitia nr. 148/29.07.2016 privin aprobarea acordarii dreptului de ajutor social precum si plata acestuia a d-lui Pavlovici Ilie -
» Dispozitie nr. 149/29.07.2016 privind stabilirea drepturilor salariale doamnei DARLOSAN MARIA-ANABELA -
» Dispozitia nr. 150/29.07.2016 privind stabilirea drepturilor salariale doamnei FURDUI ECATERINA -
» Dispozitia nr. 151/29.07.2016 privind stabilirea drepturilir salariale doamnei GURBAN SILVIA -
» Dispozitia nr. 152/29.07.2016 privind stabilirea drepturilir salariale doamnei ROCH MARIS-VERONICA -
» Dispozitia nr. 153/29.07.2016 privind stabilirea drepturilir salariale doamnei SANDUTU MIHAELA -
» Dispozitia nr. 154/29.07.2016 privind stabilirea drepturilir salariale doamnei STOICOVICI SILVIA-MILCA -
» Dispozitia nr. 155/04.08.2016 privind convocarea Consiliului Local Berzeasca in sedinta in indata -
» Dispozitia nr. 158/18.08.2016 privind convocarea Consiliului local Berzasca in sedinta ordinara -
» Dispozitia nr. 159/23.08.2016 privind convocarea Consiliului local Berzasca in sedinta de indata -
» Dispozitia nr. 160/23.08.2016 privind incetarea exercitarii cu caracter temporar a atributiilor si responsabilitatilor in functia publica de conducere de secretar al comunei Berzasca de catre d-na Gurban Silvia [...] -
» Dispozitia nr. 161/23.08.2016 privind delegarea temporara a atributiilor si responsabilitatilor in functia publica de conducere de secretar al comunei Berzasca -
» Dispozitia nr. 162/29.08.2016 privind modificarea cuantumului ajutorului social -
» Dispozitia nr. 163/29.08.2016 privind modificarea titularului de dosar si a cuantumului ajutorului social -
» Dispozitia nr. 164/29.08.2016 privind incetarea platii ajutorului social -
» Dispozitia nr. 165/29.08.2016 privind incetarea platii ajutorului social -
» Dispozitia nr. 166/29.08.2016 privind incetarea platii ajutorului social -
» Dispozitia nr. 167/29.08.2016 privind aprobarea acordarii dreptului de ajutor social precum si plata acestuia -
» Dispozitia nr. 168/29.08.2016 privind aprobarea acordarii dreptului de ajutor social precum si plata acestuia -
» Dispoztia nr. 169/29.08.2016 privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispoztia nr. 170/29.08.2016 privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 171/29.08.2016 privind suspendarea alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 172/31.08.2016 privind suspendarea contractului individual de munca al doamnei Lantuc Claudia [...] -
» cxzczxczxczxc -
» Dispozitia nr. 1 din 06.01.2017 PRIVIND CONVOCAREA C.L. AL COMUNEI BERZASCA IN SEDINTA DE INDATA -
» Dispozitia nr. 2 din 06.01.2017 PRIVIND DELEGAREA DE ATRIBUTII D-NEICONSILIER FURDUI ECATERINA DIN CADRUL S.P.C.L.E.P AL COMUNEI BERZASCA -
» Dispozitia nr. 3 din 25.01.2017 PRIVIND CONVOCAREA C.L. AL COMUNEI BERZASC A IN SEDINTA ORDINARA -
» Dispozitia nr. 4 din 25.01.2017 PRIVIND APROBAREA AJUTORULUI PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI CU LEMNE-ANDREI SOFIA -
» Dispozitia nr. 5 din 25.01.2017 PRIVIND APROB.ACORDARII DREPTULUI DE AJUTOR SOCIAL,PRECUM SI PLATA ACESTUIA-PETCOVICI CRISTINA -
» Dispozitia nr. 6 din 25.01.2017 PRIVIND APROB.ACORDARII DREPTULUI DE AJUTOR SOCIAL,PRECUM SI PLATA ACESTUIA-CRACIUN ILEANA -
» Dispozitia nr. 7 din 25.01.2017 PRIVIND APROB.ACORDARII DREPTULUI DE AJUTOR SOCIAL,PRECUM SI PLATA ACESTUIA-PAVLOVICI ANTON -
» Dispozitia nr. 8 din 25.01.2017 PRIVIND APROB.ACORDARII DREPTULUI DE AJUTOR SOCIAL,PRECUM SI PLATA ACESTUIA-PETRUT MACU -
» Dispozitia nr. 9 din 25.01.2017 PRIVIND INCETAREA PLATII AJUTORULUI SOCIAL-BABUSCOV RAZVAN MIHAI -
» Dispozitia nr. 10 din 25.01.2017 PRIVIND MAJORAREA IND.LUNARE DE INSOTITOR A PERS.CU HANDICAP GRAV-JAC FRANCISC-VENTEL -
» Dispozitia nr. 11 din 25.01.2017 PRIVIND MAJORAREA IND.LUNARE DE INSOTITOR A PERS.CU HANDICAP GRAV-MARES FRANCISC -
» Dispozitia nr. 12 din 25.01.2017 PRIVIND MAJORAREA IND.LUNARE DE INSOTITOR A PERS.CU HANDICAP GRAV-RADOVAN NICOLINA -
» Dispozitia nr. 13 din 25.01.2017 PRIVIND MAJORAREA IND.LUNARE DE INSOTITOR A PERS.CU HANDICAP GRAV-BRAILA STEFANIA-RALUCA -
» Dispozitia nr. 14 din 25.01.2017 PRIVIND MAJORAREA IND.LUNARE DE INSOTITOR A PERS.CU HANDICAP GRAV-RADUT ADELINA -
» Dispozitia nr. 15 din 25.01.2017 PRIVIND MAJORAREA IND.LUNARE DE INSOTITOR A PERS.CU HANDICAP GRAV-SAIN ANA -
» Dispozitia nr. 16 din 25.01.2017 PRIVIND MAJORAREA IND.LUNARE DE INSOTITOR A PERS.CU HANDICAP GRAV-CAFCA ALOISIE -
» Dispozitia nr. 17 din 25.01.2017 PRIVIND MAJORAREA IND.LUNARE DE INSOTITOR A PERS.CU HANDICAP GRAV-VELIMIROVICI DARINCA -
» Dispozitia nr. 18 din 25.01.2017 PRIVIND MAJORAREA IND.LUNARE DE INSOTITOR A PERS.CU HANDICAP GRAV-IEREMICI IOAN -
» Dispozitia nr. 19 din 25.01.2017 PRIVIND MAJORAREA IND.LUNARE DE INSOTITOR A PERS.CU HANDICAP GRAV-MARTA ILIE -
» Dispozitia nr. 20 din 25.01.2017 PRIVIND MAJORAREA IND.LUNARE DE INSOTITOR A PERS.CU HANDICAP GRAV-FISCHER LEOPOLD -
» Dispozitia nr. 21din 25.01.2017 PRIVIND MAJORAREA IND.LUNARE DE INSOTITOR A PERS.CU HANDICAP GRAV-LISSI BARBORA -
» Dispozitia nr. 22 din 25.01.2017 PRIVIND MAJORAREA IND.LUNARE DE INSOTITOR A PERS.CU HANDICAP GRAV-TURMAC PATRUT -
» Dispozitia nr. 23 din 25.01.2017 PRIVIND MAJORAREA IND.LUNARE DE INSOTITOR A PERS.CU HANDICAP GRAV-ORBULESCU RUJITA -
» Dispozitia nr 24.din 25.01.2017 PRIVIND MAJORAREA IND.LUNARE DE INSOTITOR A PERS.CU HANDICAP GRAV-MICSA MARIA -
» Dispozitia nr. 25 din 25.01.2017 PRIVIND MAJORAREA IND.LUNARE DE INSOTITOR A PERS.CU HANDICAP GRAV-UDRESCU MARIA -
» Dispozitia nr. 26 din 25.01.2017 PRIVIND MAJORAREA IND.LUNARE DE INSOTITOR A PERS.CU HANDICAP GRAV-IRIMIA ADRIAN -
» Dispozitia nr. 27 din 25.01.2017 PRIVIND MAJORAREA IND.LUNARE DE INSOTITOR A PERS.CU HANDICAP GRAV-HRUZA MILITA -
» Dispozitia nr. 28 din 25.01.2017 PRIVIND MAJORAREA IND.LUNARE DE INSOTITOR A PERS.CU HANDICAP GRAV-MLEZIVA STEFAN -
» Dispozitia nr. 29 din 25.01.2017 PRIVIND MAJORAREA IND.LUNARE DE INSOTITOR A PERS.CU HANDICAP GRAV-JURJ LORENA-ALEXANDRA -
» Dispozitia nr. 30 din 25.01.2017 PRIVIND MAJORAREA IND.LUNARE DE INSOTITOR A PERS.CU HANDICAP GRAV-CARBAN ROXANA ANA-MARIA -
» Dispozitia nr. 31 din 25.01.2017 PRIVIND MAJORAREA IND.LUNARE DE INSOTITOR A PERS.CU HANDICAP GRAV-CARBAN LORENZA-STEFANIA -
» Dispozitia nr. 32 din 25.01.2017 PRIVIND MAJORAREA IND.LUNARE DE INSOTITOR A PERS.CU HANDICAP GRAV-BOIA MARIANA -
» Dispozitia nr. 33 din 25.01.2017 PRIVIND MAJORAREA IND.LUNARE DE INSOTITOR A PERS.CU HANDICAP GRAV-DIRLOSAN GHEORGHE -
» Dispozitia nr. 34 din 25.01.2017 PRIVIND MAJORAREA IND.LUNARE DE INSOTITOR A PERS.CU HANDICAP GRAV-ANOCA ANA -
» Dispozitia nr. 35 din 25.01.2017 PRIVIND REV. DISP.PRIMARULUI NR.202 DIN 19.10.2016 PRIVIND MODIFICAREA C.I. DE MUNCA NR.3520-CHILNICEANU DUMITRU -
» Dispozitia nr. 61 din 31.01.2017 PRIV.DESEMNAREA STRUCTURII CU ARTIBUTII DE MONITORIZARE S.P.C.L.E.P. BERZASCA -
» Dispozitia nr. 62 din 07.02.2017 PRIVIND MAJORAREA IND.LUNARE DE INSOTITOR A PERS.CU HANDICAP GRAV-IRIMIA ADRIAN -
» Dispozitia nr. 63 din 07.02.2017 PRIVIND MAJORAREA IND.LUNARE DE INSOTITOR A PERS.CU HANDICAP GRAV-UDRESCU MARIA -
» Dispozitia nr. 64 din 07.02.2017 PRIVIND MAJORAREA IND.LUNARE DE INSOTITOR A PERS.CU HANDICAP GRAV-MICSA MARIA -
» Dispozitia nr. 65 din 07.02.2017 PRIVIND MAJORAREA IND.LUNARE DE INSOTITOR A PERS.CU HANDICAP GRAV-ORBULESCU RUJITA -
» Dispozitia nr. 66 din 07.02.2017 PRIVIND MAJORAREA IND.LUNARE DE INSOTITOR A PERS.CU HANDICAP GRAV-TURMAC PATRUT -
» Dispozitia nr. 67 din 07.02.2017 PRIVIND MAJORAREA IND.LUNARE DE INSOTITOR A PERS.CU HANDICAP GRAV-LISSI BARBORA -
» Dispozitia nr. 68 din 07.02.2017 PRIVIND MAJORAREA IND.LUNARE DE INSOTITOR A PERS.CU HANDICAP GRAV- FISCHER LEOPOLD -
» Dispozitia nr. 69 din 07.02.2017 PRIVIND MAJORAREA IND.LUNARE DE INSOTITOR A PERS.CU HANDICAP GRAV-MARTA ILIE -
» Dispozitia nr. 70 din 07.02.2017 PRIVIND MAJORAREA IND.LUNARE DE INSOTITOR A PERS.CU HANDICAP GRAV-IEREMICI IOAN -
» Dispozitia nr. 71 din 07.02.2017 PRIVIND MAJORAREA IND.LUNARE DE INSOTITOR A PERS.CU HANDICAP GRAV-VELIMIROVICI DARINCA -
» Dispozitia nr. 72 din 07.02.2017 PRIVIND MAJORAREA IND.LUNARE DE INSOTITOR A PERS.CU HANDICAP GRAV-CAFCA ALOISIE -
» Dispozitia nr 73 din 07.02.2017 PRIVIND MAJORAREA IND.LUNARE DE INSOTITOR A PERS.CU HANDICAP GRAV-SAIN ANA -
» Dispozitia nr. 74 din 07.02.2017 PRIVIND MAJORAREA IND.LUNARE DE INSOTITOR A PERS.CU HANDICAP GRAV-RADUT ADELINA -
» Dispozitia nr. 75 din 07.02.2017 PRIVIND MAJORAREA IND.LUNARE DE INSOTITOR A PERS.CU HANDICAP GRAV-RADOVAN NICOLINA -
» Dispozitia nr. 76 din 07.02.2017 PRIVIND MAJORAREA IND.LUNARE DE INSOTITOR A PERS.CU HANDICAP GRAV-MARES FRANCISC -
» Dispozitia nr. 77 din 07.02.2017 PRIVIND MAJORAREA IND.LUNARE DE INSOTITOR A PERS.CU HANDICAP GRAV-JAC FRANCISC-VENTEL -
» Dispozitia nr. 78 din 07.02.2017 PRIVIND MAJORAREA IND.LUNARE DE INSOTITOR A PERS.CU HANDICAP GRAV-HRUZA MILITA -
» Dispozitia nr. 79 din 07.02.2017 PRIVIND MAJORAREA IND.LUNARE DE INSOTITOR A PERS.CU HANDICAP GRAV-MLEZIVA STEFAN -
» Dispozitia nr. 80 din 07.02.2017 PRIVIND MAJORAREA IND.LUNARE DE INSOTITOR A PERS.CU HANDICAP GRAV-JURJ LORENA-ALEXANDRA -
» Dispozitia nr. 81 din 07.02.2017 PRIVIND MAJORAREA IND.LUNARE DE INSOTITOR A PERS.CU HANDICAP GRAV-CARBAN ROXANA ANA-MARIA -
» Dispozitia nr. 82 din 07.02.2017 PRIVIND MAJORAREA IND.LUNARE DE INSOTITOR A PERS.CU HANDICAP GRAV-CARBAN LORENZA-STEFANIA -
» Dispozitia nr. 83 din 07.02.207 PRIVIND MAJORAREA IND.LUNARE DE INSOTITOR A PERS.CU HANDICAP GRAV-BRAILA STEFANIA-RALUCA -
» Dispozitia nr. 84 din 07.02.2017 PRIVIND MAJORAREA IND.LUNARE DE INSOTITOR A PERS.CU HANDICAP GRAV-BOIA MARIANA -
» Dispozitia nr. 85 din 07.02.2017 PRIVIND MAJORAREA IND.LUNARE DE INSOTITOR A PERS.CU HANDICAP GRAV-DIRLOSAN GHEORGHE -
» Dispozita nr. 86 din 07.02.2017 PRIVIND MAJORAREA IND.LUNARE DE INSOTITOR A PERS.CU HANDICAP GRAV-ANOCA ANA -
» Dispozitia nr. 87 din 08.02.2017 CU PRIV. LA PLATA DREPTURILOR PREV. DE LEGE CONF.CERTIF.DE INCADRARE IN GRAD DE HANDICAP-GURBAN JIVCA -
» Dispozitia nr. 88 din 08.02.2017 CU PRIV. LA PLATA DREPTURILOR PREV. DE LEGE CONF.CERTIF.DE INCADRARE IN GRAD DE HANDICAP-GURBAN NICOLAE -
» Dispozitia nr. 89 din 08.02.2017 PRIV.SUSPENDAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA AL D-LUI TURMAC GHEORGHE -
» Dispozitia nr. 90 din 14.02.2017 PRIV.CONV.CONSILIULUI LOCAL LA SEDINTA DE INDATA -
» Dispozitia nr. 91 din 21.02.2017 PRIVIND INCETAREA PLATII AJUTORULUI SOCIAL- JURJ MARCEL -
» Dispozitia nr. 92 din 21.02.2017 PRIVIND INCETAREA PLATII AJUTORULUI SOCIAL- JURJ VASILE ALEXANDRU -
» Dispozitia nr. 93 din 21.02.2017 PRIV.APROB.ACORDARII DREPTULUI DE AJUTOR SOCIAL,PRECUM SI PLATA ACESTUIA-BALABAN EVA MARIOARA -
» Dispozitia nr. 94 din 21.02.2017PRIV.APROB.ACORDARII DREPTULUI DE AJUTOR SOCIAL,PRECUM SI PLATA ACESTUIA-JURJ MITA -
» Dispozitia nr. 95 din 21.02.2017 CU PRIVIRE LA PLATA DREPTURILOR PREVAZUTE DE LEGE CONFORM CERTIFICATULUI DE INCADRARE IN GRAD DE HANDICAP-CERNI AMALIA -
» Dispozitia nr. 96 din 21.02.2017 PRIV.APROBAREA CERERII DE ALOCATIE PTR.SUSTINEREA FAMILIEI -STOICOVICI MARIOARA -
» Dispozitia nr. 97 din 21.02.2017 PRIV.APROBAREA CERERII DE ALOCATIE PTR.SUSTINEREA FAMILIEI -STEFAN ILIE -
» Dispozitia nr. 98 din 21.02.2017 PRIVIND MODIFICAREA CUANTUMULUI ALOCATIEI PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI -LUPULOVICI ILIE -
» Dispozitia nr. 99 din 21.02.2017 PRIV.CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BERZASCA, IN SEDINTA ORDINARA -
» Dispozitia nr. 100 din 21.02.2017 PRIVIND STABILIREA COMPONENTEI COMISIEI DE MONITORIZARE, COORDONARE SI INDRUMARE METODOLOGICA CU PRIVIRE LA SISTEMUL DE CONTROL INTERN MANAGERIAL -
» Dispozitia nr. 101 din 21.02.2017 PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA PREGATIRII IN DOMENIUL SITUATIILOR DE URGENTA PENTRU ANUL 2017 -
» Dispozitia nr. 102 din 28.02.2017 PRIVIND INCETAREA TERMENULUI DE SUSPENDARE AL CONTR.INDIVIDUAL DE MUNCA PENTRU ACORDAREA CONCEDIULUI FARA PLATA AL D-LUI TURMAC GHEORGHE -
» Dispozitia nr. 103 din 28.02.2017 PRIVIND DELEGAREA DE ATRIBUTII D-NEI IRIMESEI MARICICA CA URMARE A PLECARII IN C.O. A D-NEI DIRLOSAN MARIA-ANABELA -
» Dispozitia nr. 104 din 09.03.2017 PRIVIND CONVOCAREA C.L. AL COMUNEI BERZASCA IN SEDINTA DE INDATA -
» Dispozitia nr. 105 din 17.03.2017 PRIVIND CONVOCAREA C.L. AL COMUNEI BERZASCA IN SEDINTA ORDINARA -
» Dispozitia nr. 106 din 21.03.2017 PRIVIND DESEMNAREA PERSOANELOR RESPONSABILE CU SNA IN PERIOADA 2016-2020 -
» Dispozitia nr. 107 din 23.03.2017 PRIVIND APROB.ACORDARII DREPTULUI DE AJUTOR SOCIAL,PRECUM SI PLATA ACESTUIA-BACIU LIA BEBII -
» Dispozitia nr. 108 din 23.03.2017 PRIVIND INCETAREA PLATII AJUTORULUI SOCIAL-HANA ILEANA -
» Dispozitia nr. 109 din 29.03.2017 PRIVIND INCETAREA PLATII AJUTORULUI SOCIAL-SAIN ELISAVETA -
» Dispozitia nr. 110 din 23.03.2017 PRIVIND STABILIREA COMPONENTEI ECHIPEI DE GESTIONARE A RISCURILOR DIN CADRUL PRIMARIEI COMUNEI BERZASCA, JUD.C-S -
» Dispozitia nr. 111 din 23.03.2017 PRIVIND NUMIREA CONSILIERULUI ETIC DIN CADRUL COM.BERZASCA -
» Dispozitia nr. 112 din 23.03.2017 PRIVIND APROBAREA CODURILOR DE ETICA PENTRU FUNCTIONARII PUBLICI SI PERSONALUL CONTRACTURL DIN COM.BERZASCA -
» Dispozitia nr. 113 din 31.03.2017 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE ACCEPTANTA A SERVICIILOR REALIZATE IN VEDEREA INSCRIERII IN C.F. IN BAZA O.U.G.NR.35DIN28.06.2016 -
» Dispozitia nr. 117 din 06.04.2017 PRIVIND DELEGAREA DE ATRIBUTII D-NEI GURBAN SILVIA CU ATRIBUTII DE SERVICIU A D-LUI SPOREA SORIN -
» Dispozitia nr. 118 din 21.04.2017 PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BERZASCA, IN SEDINTA ORDINARA -
» Dispozitia nr. 119 din 24.04.2017 PRIVIND RECTIFICAREA ACTULUI DE NASTERE NR.32DIN 09.12.1957 - BALOIA PATRU -
» Dispozitia nr. 120 din 25.04.2017 PRIV.APROB.ACORDARII DREPTULUI DE AJUTOR SOCIAL, PRECUM SI PLATA ACESTUIA-TURMAC DUMITRU PETRISOR -
» Dispozitia nr. 121 din 25.04.2017 PRIV.APROB.ACORDARII DREPTULUI DE AJUTOR SOCIAL,PRECUM SI PLATA ACESTUIA- POPOV DANI MARIAN -
» Dispozitia nr. 122 din 25.04.2017 PRIVIND APROBAREA CERERII DE ALOCATIE PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI-PETCOVICI IONELA SANELA -
» Dispozitia nr. 123 din 25.04.2017 PRIVIND RELUAREA PLATII SI MODIFICAREA CUANTUMULUI ALOCATIEI PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI - LUPULOVICI ILIE -
» Dispozitia nr. 124 din 25.04.2017 PRIVIND RELUAREA PLATII ALOCATIEI PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI - JURJ RODICA -
» Dispozitia nr. 125 din 25.04.2017 PRIVIND INCETAREA ALOCATIE PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI- JURJ MARCEL -
» Dispozitia nr. 126 din 25.04.2017 PRIVIND INCETAREA ALOCATIE PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI- GRUICI SNEJANA MIHAELA -
» Dispozitia nr. 127 din 25.04.2017 PRIVIND INCETAREA ALOCATIE PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI- JURJ NELU -
» Dispozitia nr. 128 din 25.04.2017 PRIVIND INCETAREA ALOCATIE PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI- JURJ VASILE ALEXANDRU -
» Dispozitia nr. 129 din 25.04.2017 PRIVIND INCETAREA ALOCATIE PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI- JURJ ADRIAN ADI -
» Dispozitia nr. 130 din 05.05.2017 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE VANZARE A BUNURILOR IMOBILE-TERENURI SI CONSTRUCTII, PROPTIETATE PRIVATA A COM.BERZASCA, JUD.CARAS-SEVERIN -
» Dispozitia nr. 131 din 05.05.2017 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE INCHIRIERE A BUNURILOR, PROPRIETATE PUBLICA SAU PRIVATA A COM.BERZASCA, JUD. CARAS-SEVERIN -
» Dispozitia nr. 132 din 08.05.2017 PRIVIND CONVOCAREA C.L. AL COMUNEI BERZASCA IN SEDINTA DE INDATA -
» Dispozitia nr. 133 din 10.05.2017 CU PRIVIRE LA PLATA DREPTURILOR PREVAZUTE IN LEGE CONF.CERTIFICATULUI DE INCADRARE IN GRAD DE HANDICAP-HURDUBAE MAGHITA -
» Dispozitia nr. 134 din 16.05.2017 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE RECEPTIE FINALA A LUCRARILOR LA OBIECTIVUL DE INVESTITIE ,,ALIMENTARE CU APA LIUBCOVA -
» Dispozitia nr. 135 din 23.05.2017 PRIVIND APROB.ACORDARII DREPTULUI DE AJUTOR SOCIAL,PRECUM SI PLATA ACESTUIA- PAICI EMLILIA -
» Dispozitia nr. 136 din 23.05.2017 PRIVIND APROB.ACORDARII DREPTULUI DE AJUTOR SOCIAL,PRECUM SI PLATA ACESTUIA- STANCOVICI ANICA -
» Dispozitia nr. 137 din 23.05.2017 PRIVIND APROB.ACORDARII DREPTULUI DE AJUTOR SOCIAL,PRECUM SI PLATA ACESTUIA-ION ION -
» Dispozitia nr. 138 din 23.05.2017 PRIVIND INCETAREA PLATII AJUTORORULUI SOCIAL-TURMAC DUMITRU PETRISOR -
» Dispozitia nr. 139 din 23.05.2017 PRIVIND INCETAREA PLATII AJUTORORULUI SOCIAL-POPOV DANI MARIAN -
» Dispozitia nr. 140 din 23.05.2017 PRIVIND INCETAREA PLATII AJUTORORULUI SOCIAL-RAJIN MARIA -
» Dispozitia nr. 141 din 23.05.2017 CU PRIVIRE LA INCETAREA PLATII INDEMNIZATIEI DE INSOTITOR -RADOVA NICULINA -
» Dispozitia nr. 142 din 23.05.2017 PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR DE INMORMANTARE IN CUANTUM DE 600 LEI D-NEI STANCOVICI ANICA -
» Dispozitia nr. 143 din 25.05.2017 PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BERZASCA, IN SEDINTA ORDINARA -
» Dispozitia nr. 148 din 14.06.2017 CU PRIVIRE LA INCETAREA PLATII INDEMNIZATIEI DE INSOTITOR -MLEZIVA STEFAN -